Ziekteverzekering

40.000 langdurig zieken weer aan slag

Het aantal deeltijdse werkhervattingen - heel vaak de opstap naar voltijds werk - bij langdurig zieken zal dit jaar sterk stijgen en de kaap van de 40.000 overstijgen. Ook het aantal trajectbegeleidingen ...