Pensioenuitgaven voor het eerst boven kaap 40 miljard
Foto: belga
Voor het eerst overschrijden de pensioenuitgaven dit jaar de kaap van 40 miljard euro. Dat zegt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR), die voor dringende ingrepen pleit.

Bacquelaine telde alle cijfers op van de stelsels van werknemers en zelfstandigen en van de verschillende ambtenarenstelsels, zo schrijft onze krant.

'Tien jaar geleden was het 25 miljard, vandaag 40 miljard. Niemand kan nog ontkennen dat ingrepen nodig zijn. We stoppen nog steeds gemiddeld kort na de 59ste verjaardag met werken. Werken tot 65 moet opnieuw de norm worden en tegen 2030 tot 67. In de rest van Europa is een pensioenleeftijd van 67 jaar nu al de norm. Sommige landen gaan tot 68 jaar', aldus de minister.

Uit de cijfers blijkt dat de uitgavenstijging het grootst is bij ambtenaren: plus 70 procent op tien jaar; bij werknemers en zelfstandigen is het plus 50 procent. Het stijgingspercentage schommelde afgelopen decennium tussen 5 en 8 procent; de jongste twee jaar (2014-2015) was het maar 3 procent.

De minister wil de hele hervorming van de pensioenen (2030) afronden voor het eind van de regeerperiode. Over tussentijdse hervormingen moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen. Ingrijpende hervormingen vergen een sociaal draagvlak, zegt de minister. Daarom komt er tegen april een Nationaal Pensioencomité.