De wereld in beeld

Vluchtroute

L’ignorance n’a jamais fait de mal; l’erreur seule est funeste; on ne s’égare point parce qu’on ne sait pas, mais parce qu’on croit savoir.’ (‘Onwetendheid heeft nooit kwaad berokkend; alleen de dwaling is noodlottig. Men verdwaalt niet omdat men niet weet, maar omdat men denkt te weten.’) Was getekend: Jean-Jacques Rousseau (1712-78), inspirator van de eerste Franse grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Gert Jochems

In zijn satirische komedies zette Molière (1622-73) machthebbers en geestelijken te kijk en bereidde ...