Een op tien mannen werkt deeltijds
Foto: imagedesk/Geert Vanden Wijngaert

Deeltijds werk kende de voorbije decennia een opmars. Vooral vrouwen blijven vaker thuis. Maar inmiddels werkt bijna tien procent van de mannen deeltijds. In 1983 was dat slechts 1,9 procent.

Waar in 1983 8,3 procent van de loontrekkenden in België deeltijds werkte, was dat in 2013 al meer dan een kwart van de loontrekkenden (26,5%). Wel tekende 2013 voor het eerst sinds 2007 een lichte daling op.

De cijfers komen uit de steekproefenquête naar de arbeidskrachten die de federale overheidsdienst Economie donderdag verspreidde. In 2013 namen bijna 79.000 personen van 15 jaar of ouder daaraan deel.

Met de toename van de vrouwelijke werkgelegenheid en een sterke daling van het aantal huisvrouwen steeg ook het percentage deeltijds werkende vrouwen. ‘In 1983 werkte één loontrekkende vrouw op de vijf deeltijds. Ondertussen gaat het om bijna 45 procent van de loontrekkende vrouwen’, aldus de FOD.

Ook de gemiddelde leeftijd van een deeltijdse werknemer neemt toe. In 2013 was dit bijna 44 jaar bij mannen en bijna 43 jaar bij vrouwen. In 1983 bedroeg deze gemiddelde leeftijd voor beide geslachten 35 jaar.

Voorts blijkt uit de publicatie Analyse - Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) dat de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder in 2013 bestond uit zowat 4,53 miljoen werkenden, 417.000 werklozen en 4,29 miljoen inactieven. Dat betekent dat 49 procent werkt en 4,5 procent werkloos is. In 1983 lag het percentage werklozen ongeveer gelijk, maar lag het percentage werkenden 5 procent lager.