'Minister Homans zou deel van haar loon moeten afstaan'
Foto: Photo News

De federale en Vlaamse beleidsmaatregelen zullen wegen op de gezinsbudgetten. Gezinnen met een laag inkomen moeten het met veel minder doen. Het gaat niet om een paar euro, maar vanaf 2016 om minstens 70 euro per maand minder. Dat blijkt uit een analyse van Decenniumdoelen 2017.

Decenniumdoelen 2017 heeft een armoedetoets toegepast op de regeerakkoorden en de budgettaire beslissingen van de federale en Vlaamse regering. De besparingen zullen volgens de analyse serieus wegen op de gezinsbudgetten. 'Het gaat om minstens 50 euro per maand en vanaf 2016 minstens 70 euro per maand minder, dat is zo’n 840 euro per jaar. Niet enkel leefloners moeten hetzelfde of meer doen met minder, iedereen die een beperkt inkomen heeft, wordt zwaar getroffen', zegt Jos Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen 2017.

De initiatiefnemers benadrukken dat dit gaat over een 'minimumbedrag'. 'In werkelijkheid en afhankelijk van de gezinssituatie zal de kost voor het gezin per maand veel hoger zijn. Bovendien hebben we hier enkel die elementen meegenomen die niet te vermijden zijn. Als we de besparingen bij bijvoorbeeld De Lijn hier zouden bij tellen, dan komen we aan veel hogere bedragen', aldus Geysels. Ook andere besparingen werden hierbij niet mee gerekend, zoals in de sociale huisvesting, de verhoging van de remgelden bij sommige specialisten, lokale maatregelen en verhogingen van bijdragen voor lidgelden en volwassenenonderwijs.

Decenniumdoelen benadrukt dat met dit beleid de verarming zal toenemen, ook en vooral bij de laagste inkomens die net boven de armoedegrens zitten. 'Voor hen zijn er geen sociale correcties voorzien', benadrukt Geysels.

Initiatiefnemers van Decenniumdoelen 2017 zijn onder meer ABVV, ACLVB, ACV, Beweging.net, Minderhedenforum, Socialistische Mutualiteiten en socio-culturele verenigingen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg.

'De berekening van Decenniumdoelen 2017 weerspiegelt de bekommernis die we al maanden uiten. De opeenstapeling van facturen zal voor veel mensen het verschil maken tussen rond komen of niet rond komen. Bovendien lijkt het ons zelfs nog een conservatieve inschatting. Het kan voor veel mensen nog veel erger. Daarom vragen we al een tijd dat minister Homans als coördinerend minister van armoedebestrijding, een armoedetoets zou uitvoeren op de verschillende regeringsmaatregelen.'
Reactie van Bart Van Malderen
Vlaams Parlementslid voor SP.A

Volgens Van Malderen heeft de minister Liesbeth Homans steevast verzuimd om deze decretale verplichting uit te voeren. 'Decenniumdoelen 2017 heeft het nu voor haar gedaan', aldus Van Malderen. 'We gaan haar interpelleren of zij de vaststellingen van  Decenniumdoelen 2017 bevestigt. Als dit zo zou zijn, dan zou het maar logisch zijn dat de minister een deel van haar loon af staat aan hen, aangezien zij haar werk hebben gedaan.'