Uit de derde nationale VerkeersONveiligheidsenquête (2014) van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt de Belg zich iets veiliger voelt in het verkeer in vergelijking met de voorbije jaren.

Aan 2.100 Belgen ouder dan zestien jaar vroeg het BIVV hoe (on)veilig ze zich voelen in het verkeer. De gemiddelde onveiligheidsscore voor 2014 kwam uit op 4,6, op een schaal van 0, zeer veilig, tot 9, zeer onveilig. In 2013 gaf het onderzoek 4,7 aan, in 2012 5. Een daling dus, al blijft alles wel binnen de foutenmarge.

Kwetsbare weggebruikers, zoals fietsers, motorrijders en bromfietsers, voelen zich het onveiligst in het verkeer. Opmerkelijk is dat voetgangers zich niet onveiliger voelen dan autobestuurders.

Senioren voelen zich onveiliger dan de jongeren als fietsers, voetganger en autopassagier. Jongeren voelen zich relatief veiliger in het verkeer, ook al is het net deze groep die meer gevaarlijk gedrag vertoont dan de andere leeftijdscategorieën.

Overdreven snelheid

Vorig jaar vielen er 724 verkeersdoden. Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant wil het aantal verkeersdoden tegen 2020 met de helft terugdringen ten opzichte van 2010.

Begin 2015 vielen er al meer dan tien slachtoffers op de weg. ‘Het verschrikkelijke ongeval in Denderleeuw toont meer dan ooit aan dat preventie maar ook controles noodzakelijk zijn’, aldus Galant.

Volgens het onderzoek blijft overdreven snelheid met voorsprong de belangrijkste oorzaak van het onveiligheidsgevoel. Een agressieve rijstijl, rijden onder invloed en bestuurders die afgeleid zijn, bijvoorbeeld door de gsm, nemen in ‘belang toe’.

Opvallend is dat jongeren een ander risicobeeld hebben dan ouderen. Voor jongeren leidt snel rijden minder tot een onveiligheidsgevoel dan voor senioren. Aan rijden onder invloed tilt ‘de BOB-generatie’ dan weer zwaarder dan de ouderen.

Meer snelheids- en alcoholcontroles

De Belg wenst meer snelheids- en alcoholcontroles, maar overtredingen ertegen blijven schering en inslag en zijn de grootste doodsoorzaken op de weg. ‘De weggebruiker weet wat gevaarlijk is, maar doet het toch’, aldus het BIVV. Dat blijkt ook bij andere risicofactoren, zoals moe achter het stuur kruipen of bellen in de wagen.

Ook is de Belg te vinden voor een verplicht alcoholslot voor recidivisten.

Hoe verplaatste de Belg zich in 2014? Uit de ondervraging blijkt dat de auto het vervoersmiddel bij uitstek blijft, ongeacht leeftijd of woonplaats. Het aantal mensen dat zich voornamelijk te voet, met het openbare vervoer en met de fiets verplaatsen blijft stabiel.

In het Brusselse hoofdstedelijk Gewest gebruiken wel meer mensen het openbare vervoer als hoofdvervoermiddel. Dat is eigen aan de hoofdstad. In Vlaanderen is de fiets populairder dan in de andere gewesten en in Wallonië is de auto duidelijk koning.