Rachida Aziz

3. Schrijf nieuwe schoolboeken

Mariette Carstens/Hollandse Hoogte

We staan er zelden bij stil hoe voorbijgestreefd de schoolboeken en cursussen zijn waar onze kinderen mee aan de slag moeten. Ze zijn totaal niet meer aangepast aan de realiteit van onze samenleving, op geen enkel vlak. Het frappantst is natuurlijk het gebrek aan aandacht voor diversiteit en migratie. Het verhaal van de migratie naar België sinds de jaren 60 ontbreekt haast volledig in het curriculum. Een deel van de huidige generatie jongeren met een migratieachtergrond ...