‘Bonny wil alle homo’s naar de hel’
Foto: BELGA

De vereniging Pro Familia roept op haar blog alle gelovigen op om mee te bidden voor de bekering van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Die pleitte de voorbije weken verschillende keren voor meer respect voor homoseksualiteit.

Nadat Bonny begin september al in open brief aan het Vaticaan schreef dat homoseksualiteit meer respect verdient en ‘een meer genuanceerd oordeel dan uit de taal van bepaalde kerkelijke documenten mag blijken’, hield de bisschop het voorbije weekend in De Morgen een pleidooi voor de kerkelijke erkenning van holebirelaties.

Dat zorgde onder meer voor onbegrip bij het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen. Die organisatie stelde onder meer in een reactie dat Bonny wil dat de kerk seksualiteit buiten het huwelijk bestempelt als niet-zondig.

Ook de vereniging Pro Familia reageert nu afwijzend op de uitspraken van Bonny. In een blogpost klinkt het onder meer dat Bonny alle homo’s naar de hel wil sturen door hen wijs te maken dat zij zich niet aan de christelijke leer moeten houden. ‘Welke redenen kan iemand dan hebben om homo’s wijs te maken dat zij zich niet aan die Christelijke Leer moeten houden? Dat zij niet in kuisheid moeten leven, zoals elke andere katholiek, gehuwd of ongehuwd? Welke andere reden dan om de deur van de Hemel, die Jezus Christus voor ons terug geopend heeft, voor deze mensen te sluiten?, klinkt het op de website.

‘Bonny is een ketter’

Elders op de website luidt het onder meer dat Bonny door zijn uitlatingen verdeeldheid zaait in de kerk en publiekelijk een valse en ketterse leer verspreidt. Volgens de vereniging zet Bonny zich op die manier buiten de kerk.

De organistaie roept alle gelovigen op om mee te bidden voor de bekering van de bisschop ‘dat hij al zijn gelovigen waarlijk mag beminnen, hen de ware Leer zou willen onderwijzen en hen zo de weg naar de Hemel tonen’.

Op zaterdag 16 mei organiseert de vereniging een ‘Mars voor het gezin’ in Antwerpen. Tijdens die optocht wil Pro Familia zich uitspreken voor de verdediging van het natuurlijke gezin. In een manifest roept de organisatie de kerk op om afstand te nemen van de verklaringen van Bonny. Verder moet de kerkelijkheid overheid Sensoa de toegang tot de katholieke scholen ontzeggen en seksuele misdrijven van geestelijken snel en passend sanctioneren.