België is belastingparadijs voor 20.000 expats
Foto: Belga
Meer dan 20.000 buitenlandse kaderleden, onderzoekers en gespecialiseerd personeel betalen, dankzij een fiscaal gunstregime, in ons land zeer weinig belastingen op hun loon en ontsnappen ook in het buitenland aan de fiscus. Dat schrijft de ochtendkrant van De Standaard woensdag.

Om buitenlandse kaderleden, onderzoekers en gespecialiseerd personeel van multinationals een uitweg te bieden voor de hoge loonkosten in ons land, genieten ze sinds 1983 in België een specifiek belastingregime. Daardoor kunnen ze een groot deel van de kosten die hun werkgever voor hen betaalt – zoals voor hun huis – belastingvrij opstrijken. Bovendien worden ze meestal slechts op een stukje van hun loon belast. 'Momenteel hebben 20.809 kaderleden een erkenning om onder dit systeem te vallen’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën vandaag in de krant. Het gaat hier niet om internationale ambtenaren die ook volgens eigen regels belast worden.

De grote winst voor de expat bestaat erin dat hij, eenmaal erkend, in ons land als een niet-inwoner beschouwd wordt. De fiscus gaat er immers van uit dat hij nauwe banden behoudt met zijn thuisland en maar tijdelijk in België verblijft. Daardoor wordt de expat hier enkel belast op de inkomsten die hier gerealiseerd worden, en niet op zijn wereldwijd inkomen zoals een rijksinwoner. Zo wordt hij alleen maar belast voor de dagen die hij in België gewerkt heeft. Het loon dat overeenstemt met de dagen dat hij op zakenreis is, wordt nergens belast.

België laat aan het thuisland van de expats ook niet weten dat ze hier als niet-inwoner beschouwd worden. ‘Daardoor vallen die expats fiscaal overal door de mazen van het net’, zegt fiscaal advocaat Luc Vanheeswijck, die over het onderwerp publiceerde. ‘Normaal is een belastingplichtige wel altijd ergens fiscaal rijksinwoner. Maar die expats slagen er dankzij dit systeem in nergens belastingplichtig te zijn. Als ze zich wat organiseren, slagen ze erin om enkel belastingen te betalen op het stukje loon dat overeenstemt met hun werkdagen in België. Ook hun roerende inkomsten kunnen ze gemakkelijk onbelast incasseren.’ Het Rekenhof publiceerde in 2003 al een kritisch rapport over het systeem.