'Tindemans was mijn politieke vader'
Voormalig voorzitter van de Europese Raad en oud-premier Herman Van Rompuy (CD&V) in gesprek met wijlen Leo Tindemans. Foto: belga
In het CD&V-kamp regent het reacties op het overlijden van Leo Tindemans. Voormalig voorzitter van de Europese Raad en oud-premier Herman Van Rompuy noemt de christendemocratische coryfee 'een stuk van zijn leven' en 'zijn politieke vader'. Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) houdt het op een ‘staatsman buiten categorie’ en een ‘man van het volk’. 'Onze partij moet opnieuw afscheid nemen van een van haar iconen', is de reactie van CD&V-voorzitter Wouter Beke.

Volgens voormalig Europees Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy gold Leo Tindemans als een grote propagandist van de Europese gedachte en boezemde hij de Belgische bevolking veel vertrouwen in. 'In zijn Tindemans-verslag sprak hij in de jaren zeventig al over een Europese Unie en een eengemaakte munt', aldus Van Rompuy.

Naar eigen zeggen onderhield Van Rompuy een vader-zoon relatie met Tindemans. Tindemans volgde de vader van Van Rompuy op op de studiedienst van de toenmalige CVP. Toen Van Rompuy in de jaren zeventig als adviseur aan de slag ging bij Tindemans, was dat voor hem een hele eer. 'Tindemans was voor mijn generatie het symbool dat politiek ook een eerbaar beroep kon zijn', aldus Van Rompuy.

Van Rompuy heeft Tindemans een maand geleden nog een bezoek gebracht, 'een confronterende ontmoeting, maar ik ben wel blij dat ik hem nog opgezocht heb'. Twee jaar geleden bezocht Van Rompuy Tindemans nadat de Europese Unie de Nobelprijs van de Vrede won. 'Die prijs is het teken dat al wat ik heb gedaan zin heeft gehad', zei Tindemans toen aan Van Rompuy.

Peeters: 'De architect van Vlaanderen, België en de EU'

‘Tindemans beheerste de kracht van overtuiging als geen ander’, schrijft Peeters, die de oud-premier ook nog omschrijft als ‘architect van Vlaanderen, België en de EU’. CD&V-voorzitter Wouter Beke zegt dat zijn partij afscheid neemt ‘van een van haar iconen’ en ‘wellicht voor altijd de populairste politicus’. Hij haalt ook herinneringen op. ‘Mijn eerste politieke herinnering: discussie tussen grootvaders over val van regering-Tindemans in 1978.’

Europees parlementslid Ivo Belet (CD&V) noemt Tindemans op Twitter een visionair Europeaan. ‘Groot respect voor Leo Tindemans. Z’n rapport over de toekomst van de EU was de basis voor een nieuw EU elan’, schrijft hij.

Vandenberghe: 'type politicus dat er vandaag niet meer is'

De vrijdag op 92-jarige leeftijd overleden politicus Leo Tindemans was 'een man met een zeer bevlogen persoonlijkheid, die zeer retorisch begaafd was'. Dat liet gewezen CD&V-senator Hugo Vandenberghe weten in een reactie op het overlijden van Tindemans. Vandenberghe heeft nog op het kabinet van Tindemans gewerkt, tijdens diens periode als eerste minister.

Door zijn retorisch talent was Tindemans 'een type politicus dat er vandaag niet meer is, vergelijkbaar met bijvoorbeeld (de gewezen Nederlandse minister-president, red.) Dries van Agt', zo stelt Vandenberghe. 'Hij slaagde erin politieke meetings te organiseren waar mensen speciaal naartoe kwamen om de spreker aan het werk te kunnen horen', aldus de ex-senator. 'Dat was de uitzonderlijke kracht van Leo Tindemans en verklaart ook zijn grote populariteit.'

Vandenberghe benadrukt daarnaast nog dat Tindemans behoorlijk wat aanzien genoot binnen de Europese politiek. 'Hij beschikte over veel krediet op internationaal vlak', zo zegt hij.

De Schamphelaere: 'Tindemans was heel dankbaar en tevreden over zijn leven'

Gewezen CD&V-senator Mia De Schamphelaere onderhield een nauwe persoonlijke band met Leo Tindemans. Zo is haar broer ook getrouwd met de dochter van de voormalige premier. Volgens De Schamphelaere was Tindemans 'heel dankbaar en tevreden over zijn leven'. Hij blikte dan ook tevreden terug op zijn leven, zegt de CD&V-senator. 

'Voor hem was politiek meer dan een bepaalde techniek, meer dan het beeld in de media, meer dan spelletjes spelen. Alles begon met een bepaalde visie op de samenleving, met een bepaalde overtuiging. En dat moet je dan kunnen overbrengen naar grote gemeenschappen, zoals hij dat kon. Hij keek op naar mensen die dat ook in deze tijd konden', zegt De Schamphelaere in een reactie aan de VRT.

Eyskens: 'Tindemans belichaamde de christendemocratische waarden in woord en daad'

Volgens oud-minister Marc Eyskens (CD&V) was Leo Tindemans zo populair omdat hij zeer geloofwaardig was. 'Hij belichaamde namelijk de christendemocratische waarden in woord en daad. Daardoor kon hij bij de verkiezingen voor het Europees parlement in 1979 bijna 1 miljoen stemmen binnenhalen.' Eyskens noemt het nieuws van het overlijden van de oud-premier 'schokkend en heel droevig, al wisten we al geruime tijd dat hij ziek was'.

'Tindemans heeft mij in de politiek gebracht', zegt Eyskens, zelf de zoon van oud-premier Gaston Eyskens. Tindemans werd zelf voor het eerst minister in een van diens regeringen, als minister van Communautaire Betrekkingen in 1968. 'Tindemans belde me in oktober 1976 op, toen ik een jonge professor was, met de vraag in zijn regering te komen. ‘Je moet dat doen, het is een interessante ervaring. Bovendien loopt mijn termijn nog maar een half jaar’, zei Tindemans toen. Uiteindelijk zou ik 16 jaar in zijn en andere regeringen zitten.'

Eyskens volgde Tindemans eind jaren 80 op als minister van Buitenlandse Zaken. 'Tindemans had een groot Europees profiel. Op vraag van de regeringsleiders heeft hij destijds het Verslag-Tindemans geschreven, over de verdere stappen van de Europese integratie. Door de gebeurtenissen op het internationale toneel, zoals de opstand op het Tiananmenplein en de val van de Berlijnse muur, had ik toen al snel de handen vol met andere zaken, maar al die tijd ben ik regelmatig met hem blijven overleggen.'

Volgens Eyskens was Tindemans in de politiek gegaan om 'problemen verdorie op te lossen, door een akkoord te smeden, niet enkel om die problemen aan te klagen'.

'Met Tindemans verliezen we nu, op iets meer dan een jaar tijd, de derde grote naam uit de glorietijd van de christendemocratie', aldus Eyskens. In oktober vorig jaar overleed Wilfried Martens, en in mei volgde Jean-Luc Dehaene. 'In die glorietijd was de CVP oppermachtig, in die mate dat onze tegenstrevers het hadden over de CVP-staat.'

Lees meer reacties van politici op Twitter