Politici eren Tindemans op Twitter
Foto: Photo News

Voormalig premier Leo Tindemans is op 92-jarige leeftijd overleden. Tindemans gold als één van de meest populaire politici uit de naoorlogse geschiedenis. Op Twitter brengen verschillende politici hulde aan Tindemans.