Belgische loonhandicap daalt tot 2,9%
ACV-voorzitter Marc Leemans arriveert voor een vergadering van de Groep van Tien. Foto: BELGA

Vakbonden en werkgevers zijn het in de Centrale raad voor het Bedrijfsleven (CBR) eens geraakt over de berekening van de loonhandicap van de Belgische bedrijven tegenover hun concurrenten in de drie buurlanden (Duitsland, Nederland en Frankrijk). Op dit moment bedraagt de handicap 2,9 procent, dat is beduidend minder dan het verschil van 3,8 procent een jaar geleden.

De maatregelen van de vorige regering-Di Rupo - lastenverlagingen, loonblokkering en een slimme indexaanpassing - hebben de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven dus gevoelig verbeterd, zo zegt het VBO in een persbericht.

Voor de komende twee jaar - 2015 en 2016 - schuiven vakbonden en werkgevers een hele reeks voorspellende tabellen naar voor, die de marge voor loonstijgingen ramen op minimaal 0,8 procent en maximaal 1,8 procent, baremaverhogingen incluis. Vanaf begin januari gaan de toponderhandelaars in de groep van tien vastleggen hoe die marge in de bedrijfssectoren kan gebruikt worden.

Opvallend is dat het CRB-verslag pas rekening houdt met de aangekondigde indexsprong vanaf 1 februari. De periodieke indexering van de lonen voor 400.000 bedienden in januari gaat dus gewoon door, zij het dat die indexaanpassing door de bijzonder lage inflatie bijna 0 zal bedragen (0,03 procent).