~ 22 december 1914 ~ - Verveling en overleven in de loopgraven

Waar de sterre stille bleef staan

Het massale aanvallen is opgehouden. Het weer, de onderwaterzettingen en een evenwicht in troepensterkte dwingen rust af. Beide legers graven. Meer dan de vijand, worden het ongedierte, de kou en de verveling de echte soldatenkwelling.

Bibliothèque nationale de France

Een minimum aan manschappen – enkele schildwachten met telescopen en kabelballons – bespiedt de vijand, terwijl zo veel mogelijk mannen zandzakken vullen, schuilholen delven en kelderruï ...