Eigenaars zonnepanelen moeten nieuwe heffing betalen
Foto: Photo News

Wie thuis zonnepanelen heeft, zal vanaf volgend jaar een bijkomende vergoeding voor het gebruik van het energienet betalen. Die heffing is afhankelijk van de regio en de grootte van de installatie, maar zou gemiddeld rond de 340 euro per jaar liggen.

Dat meldt de toezichthouder Vreg bij de voorstelling van de nieuwe distributienettarieven. Wie zonnepanelen heeft liggen, betaalt nu in de praktijk vaak geen netvergoeding, terwijl zo’n installatie het net dubbel gebruikt. Bij het opwekken komt de stroom immers op het net, en later halen ze dat af. Omdat de meter dan gewoon terugdraait, is dat in de praktijk niet af te lezen, behalve met een ‘slimme’ meter.

Om dat verbruik nu toch aan te rekenen komt er dus een aparte heffing. Uitgaand van een gemiddelde installatie met een vermogen van 4,2 kW en een nettoverbruik van 0 kWh zou de vergoeding schommelen tussen de 280 euro in de regio van netbeheerder Imea en 443 euro bij Ores. Bij zowat de helft van de netbeheerders ligt het dicht bij de 350 euro.

De heffing zou volgende zomer worden ingevoerd, zodat in 2015 de helft van de bedrag aangerekend zou worden.

'Weinig toekomstvisie'

In een reactie stelt sectororganisatie PV Vlaanderen dat het invoeren van een dergeljke heffing 'getuigt van weinig toekomstvisie'. De vereniging tilt vooral zwaar aan het feit dat de heffing geen rekening houdt met het echte netgebruik. Volgens PV Vlaanderen zou een slimme tariefstructuur ervoor kunnen zorgen dat zonnepaneleneigenaars gestimuleerd worden om hun verbruik en productie van stroom beter op elkaar af te stemmen, of te investeren in lokale batterij-opslag. "Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan het netevenwicht en zelfs helpen om black-outs te voorkomen."

De sector wil over de kwestie een grondig debat, tegen de definitieve hervorming van de distributienettarieven in 2017.
PV Vlaanderen wijst er nog op dat, ondanks de invoering van een capaciteitstarief voor zonnepanelen, die nog altijd interessant blijven als investering voor particulieren.