Europees Parlement steunt erkenning Palestina als staat
Foto: lbo

Het Europees Parlement vindt dat Palestina als staat erkend moet kunnen worden. Dat staat in een resolutie die het halfrond woensdag met een grote meerderheid heeft goedgekeurd. De formele erkenning is een bevoegdheid van de lidstaten.

De resolutie heeft een grote symbolische waarde, precies omdat het Parlement strikt genomen niets te zeggen heeft over de erkenning van staten. Over de tekst die is goedgekeurd, werd maanden onderhandeld. Uiteindelijk raakten de EVP, de sociaaldemocraten, de liberalen, de groenen en de uiterst linkse het eens over een gezamenlijke resolutie. Die werd woensdagmiddag goedgekeurd met 498 stemmen voor, 88 stemmen tegen en 111 onthoudingen.

Tweestatenoplossing

‘Het Europees Parlement steunt in principe de erkenning van Palestina als staat en de tweestatenoplossing’, luidt het. Het Parlement vindt ook dat deze parallel moeten lopen met de ontwikkeling van vredesonderhandelingen.

Aan de lidstaten wordt niet gevraagd om over te gaan tot de erkenning van Palestina. Wat de tekst dan wel betekent, daar bleken de fracties die voor hebben gestemd het niet helemaal over eens. Volgens de Belgische PS-delegatie is voor de ‘erkenning zonder voorwaarden’ gestemd. EVP-fractieleider Manfred Weber benadrukt daarentegen dat het ‘geen onvoorwaardelijke erkenning’ is, omdat die pas op het einde van het vredesproces kan plaatsvinden.

De verschillende Palestijnse groepen worden opgeroepen om een einde te maken aan de onderlinge verdeeldheid. De Israëlische nederzettingen, zo luidt het, zijn in strijd met het internationale recht.