Een vermogenswinstbelasting komt er niet. Dat heeft liberaal vicepremier De Croo maandagavond benadrukt in Reyers Laat.

‘In ons land zitten we niet met een probleem dat de grote inkomens te weinig belastingen betalen, maar wel dat de werkende middenklasse te veel betaalt,’ zei De Croo op Canvas. ‘Dat hyperrijken meer zouden moeten betalen, daar kan je niet tegen zijn, maar dat lukt niet zonder ook de werkende middenklasse te raken en dus kan een vermogenswinstbelasting geen goed idee zijn.’

Binnen de federale, centrumrechtse meerderheid dringt CD&V al enige tijd aan op een debat over de vermogenswinstbelasting. N-VA hield lang de boot af, maar zette de voorbije weken de deur op een kier, zij het met verschillende voorwaarden. Open Vld doet die deur nu weer dicht. 'Ze komt er niet', klonk het onomwonden.

Volgens De Croo is de kloof tussen de hoogste en laagste inkomen in ons land kleiner dan in heel wat andere ontwikkelde landen. ‘België zit daar bij de laagste van de ontwikkelde wereld. Dat is een goede zaak,’ verdedigde hij zijn standpunt. ‘In ons land hebben we dan ook niet een probleem dat de mensen met een groot inkomen te weinig belastingen betalen. In ons land zit je vooral met een probleem dat de werkende middenklasse te veel betaalt. Dus nee: de vermogenswinstbelasting komt er niet,’ aldus de vicepremier, die er nog op wees nog geen enkel voorstel te hebben gezien dat de middenklasse niet raakt.

De geplande indexsprong staat ook niet ter discussie, benadrukte de Open VLD-vicepremier in de regering-Michel nog. De Croo merkte evenwel op dat de regering wel aan een tax shift werkt, door een verhoging van de belastingen op intercommunales, op banken die te veel speculeren en de kaaimantaks. "En daarmee verlagen we dan de lasten op arbeid".

Aan de vooravond van de nationale staking had Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten al een gelijkaardige boodschap gebracht. ‘Ik heb nog geen enkel voorstel gehoord dat de middenklasse níét treft,’ zei Rutten zaterdag over de vermogenswinstbelasting in een interview met De Standaard.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig