‘Vervoer naar medisch onderzoek niet langer gratis’
Foto: An Nelissen

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) van drie onderwijsnetten trekken aan de alarmbel over de opgelegde besparingen. Ze vrezen dat het gratis vervoer van leerlingen van en naar het medisch onderzoek zal moeten uitdoven.

De CLB-sector bespaart al jaren, klinkt het. De CLB’s moeten 10% inleveren op werkingsmiddelen en 2% op personeel.

‘Nog besparen kan alleen door drastisch in te grijpen’, staat in een mededeling van de vrije CLB’s, de CLB’s van het GO en het provinciaal onderwijs. ‘De enige mogelijkheid om te besparen zit in de organisatie van de opdrachten. Veel keuzemogelijkheid is er echter niet. Vervoer is de belangrijkste post waar nog gesnoeid kan worden.’

Leerlingen gaan tijdens hun schoolloopbaan zeven keer op medisch onderzoek. ‘Jaarlijks zien we dan een half miljoen leerlingen voor een medisch onderzoek. Vandaag verzorgen de centra het gratis collectief leerlingenvervoer in het kader van die medische onderzoeken. Dit gratis collectief leerlingenvervoer is vanwege de besparingen niet langer haalbaar en zal bijgevolg uitdoven.’

De CLB’s vragen de scholen en de overheid om op korte termijn en in overleg met de centra naar oplossingen te zoeken. ‘Bijvoorbeeld door alternatieven voor verplaatsingen met bussen uit te werken. Of door bijvoorbeeld meer onderzoeken op school te laten doorgaan of gedeelde infrastructuur in de buurt van de scholen ter beschikking te stellen.’

Ook de dienstverplaatsingen van de CLB’ers zullen beperkt moeten worden. ‘De aanwezigheid op school zal beperkt worden tot vaste zitdagen’, luidt het.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig