‘Niet 40 procent, maar maximaal 6,5 procent met openbaar vervoer naar Uplace ‘
Foto: Dieter Telemans

Zelfs al komt er een tramlijn, dan nog zal minstens 85 procent van de bezoekers van Uplace met de wagen komen. Maximum 6,5 procent zal voor het openbaar vervoer kiezen. Daarmee blijft het shoppingcomplex ver onder de 40 procent die in het verleden naar voren is geschoven. Dat blijkt uit een onderzoek van Ward Ronse, Kobe Boussauw en Dirk Lauwers, verbonden aan de UGent en de VUB. Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open VLD) uit Vilvoorde roept de Vlaamse regering op ernstig rekening te houden met de studieresultaten.

In de studie 'Shopping Centre Siting and Modal Choice in Belgium: A Destination-Based Analysis' analyseerden drie onderzoekers in hoeverre de locatiekeuze voor een winkelcomplex de vervoerskeuze van de bezoekers bepaalt.

Ze namen daarbij de data voor 17 bestaande winkelcentra in ons land onder de loep. Uit de resultaten blijkt dat het autogebruik naar shoppingcentra die in het stadscentrum gelegen zijn veel lager ligt dan naar shoppingcentra die aan de rand van de stad liggen. Een voorbeeld: amper 22 procent van de bezoekers van het Brusselse City2-complex komt met de wagen (63 pct met openbaar vervoer), maar voor een verplaatsing naar Wijnegem shopping centrum gebruikt 85 procent de wagen (en amper 12 pct het openbaar vervoer). Ook de grootte van het winkelcentrum speelt een rol. Hoe groter, hoe hoger het autogebruik.

De onderzoekers namen ook de drie geplande megaprojecten in de omgeving van Brussel onder de loep (Neo, Docks Bruxsel en Uplace). Uit de berekening blijkt dat de drie projecten amper bezoekers zullen aantrekken die niet met de wagen komen.

Van de drie projecten is Uplace in Machelen nog het meest 'auto-gericht'. Zonder bijkomend aanbod aan openbaar vervoer ligt het verwachte autogebruik zelfs op 95 procent. En zelfs als de geplande tramverbinding (Jette-Zaventem) er komt, blijft 85 procent kiezen voor de wagen.

De onderzoekers plaatsen daarom grote vraagtekens bij eerdere uitspraken over het gebruik van het openbaar vervoer richting Uplace. Zo liet voormalig minister-president Kris Peeters optekenen dat 40 procent van de bezoekers met het openbaar vervoer zou komen.

Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open Vld) roept de Vlaamse regering op om in haar nakende beslissing over Uplace ernstig rekening te houden met de onderzoeksresultaten. 'Gelet op het feit dat net mobiliteit één van de belangrijkste bezwaren vormt, zijn dit heel belangrijke nieuwe analyses', aldus De Ro.

'Ik ben absoluut voorstander van investeringen in onze regio. Maar het moeten wel investeringen zijn die onze regio en iedereen die er woont en werkt vooruit helpt. Zo’n groot project, met zo’n groot extra aantal autobewegingen, inplanten op één van de plaatsen van Vlaanderen waar nu al het meeste files dagelijks staan, is gewoon geen goed idee', besluit de Open VLD’er.