Met vereenvoudigde loonkosten onze mobiliteit helpen

Weg met de bedrijfswagen, maar ook weg met kafka

Een wagen als een verkapte vorm van loonoptimalisatie is achterhaald, vindt Eddy De Nys. Maar het mobiliteitsbudget zoals het nu op tafel ligt, doet te veel denken aan de ecocheques: betuttelend, en goed voor een nieuw administratief kluwen. Stort de centen gewoon netto op de loonfiche.

‘Het succes van huurfietsen bewijst dat jongeren klaar zijn voor de omslag.’
‘Het succes van huurfietsen bewijst dat jongeren klaar zijn voor de omslag.’ Patrick Lefevre/belga

Wie? Cfo van IT-integrator Cronos, dat een wagenpark telt van 1.800 auto’s.

Wat? Een werknemers is heus zelf wel in staat om de voor hem beste oplossing inzake mobiliteit te kiezen. Geef hem dan ...