Het alcoholverbruik bij jongeren tussen 15 en 24 jaar is alarmerend volgens de laatste gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). Twintig procent van de jonge mannen drinkt minstens één keer per week flink door, dat wil zeggen: zes glazen alcohol of meer. Bij de jonge vrouwen doet bijna 10 procent dat.

Uit de enquête blijkt onder meer dan 85 % van de bevolking (van 15 jaar en ouder) alcohol gebruikt. Dat cijfer is stabiel gebleven sinds het eerste onderzoek in 1995. Verder heeft 13% van de bevolking nog nooit alcohol gedronken.

Een cijfer dat wel in de lift zit, is het aantal mensen dat dagelijks alcohol drinkt. Dat is gestegen van 8% in 1997 naar 14% in 2013. Acht procent van de bevolking drinkt wekelijks 6 of meer glazen alcohol bij dezelfde gelegenheid. Deze personen drinken gemiddeld 6 glazen alcohol op 5 uur tijd.

Het percentage jongeren van 15 tot 24 jaar dat minstens één keer per week 6 glazen alcohol of meer drinkt bij dezelfde gelegenheid lijkt echter wel toe te nemen (van 12% in 2008 naar 14% in 2013).

Van de jongeren van 15-24 jaar met dergelijk gedrag geeft 19% aan 6 glazen alcohol te drinken binnen de 2 uur. Comazuipen is onder jongeren nog altijd een probleem, waarbij het WIV wel  belangrijke regionale verschillen noteert : jongeren in het Waals Gewest vertonen dit risicogedrag (29%) vaker dan jongeren in het Vlaams Gewest (15%) en het Brussels Gewest (5%).

Risicovol alcoholgebruik (drinken van 6 of meer glazen bij dezelfde gelegenheid, comazuipen,...) komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Hoewel er sociale verschillen zijn in het profiel van het alcoholgebruik, komen risicogedragingen voor in alle lagen van de bevolking.

Zes procent van de bevolking is geneigd om te veel te drinken, hetzij meer dan 14 glazen alcohol per week voor vrouwen en 21 glazen alcohol per week voor mannen. Dit percentage is echter gedaald ten opzichte van de periode 2001-2008 (8-9%).

Het profiel van het alcoholgebruik verschilt volgens de leeftijd. Bij jongeren (15-24 jaar) concentreert het alcoholgebruik zich op enkele dagen van de week en gebeurt dit binnen een beperkte tijd. Volwassenen op oudere leeftijd drinken meer gespreid en in een trager tempo.

Lees de samenvatting van de Gezondheidsenquêtegezondheidsenquête