Het land verliest met koningin Fabiola de diep religieuze, strenge, maar geliefde echtgenote van koning Boudewijn, die eenentwintig jaar eerder overleed.

Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida, gravin de Mora y Aragón, is niet meer. De Spaanse echtgenote van de in 1993 overleden Koning Boudewijn overleed op 86-jarige leeftijd in kasteel Stuyvenberg. Na de dood van haar man mocht ze de titel van koningin blijven dragen. Ze zal herinnerd worden als een ascetische vrouw die haar hele leven het grote verdriet van vijf miskramen met zich meedroeg. Dat maakte haar menselijk. Wie de koningin ontmoette, omschrijft haar als een warme en spontane vrouw.

Fabiola werd geboren op 11 juni 1928 in Madrid. Ze groeide op in een katholieke, adellijke en nationalistische familie die goede relaties onderhield met de Spaanse dictator Franco. Daar waar haar broer Jaime de Mora y Aragón compleet zal breken met de familale waarden en een liederlijk leven gaat leiden, wat de familie regelmatig in verlegenheid brengt, is Fabiola een plichtgetrouwe en gelovige jongevrouw. Ze overwoog zelfs om in het klooster te treden. Net dat maakte haar een geschikte echtgenote voor de Belgische Koning Boudewijn.

Levenslange tristesse door miskramen

Het was hulpbisschop Leo Suenens, de latere kardinaal aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die de twee in 1960 samenbracht, nadat de Ierse non Veronica O’Brien op vraag van Boudewijn Fabiola had ontdekt als ideale echtegnote voor de jonge koning. De twee trouwden op 15 december in de Brusselse Sint-Michielskathedraal.

Het huwelijk zal al snel overschaduwd worden door een reeks miskramen, die een levenslange tristesse over Fabiola doen neerdalen. In 1961 kreeg Fabiola een eerste miskraam en ook het jaar daarop verloor ze een ongeboren kind. De koningin consulteerde verschillende specialisten, maar na nog drie mislukte zwangerschappen werd haar aangeraden om te stoppen met het proberen om kinderen te krijgen, omdat haar gezondheid in gevaar kwam.

Fabiola noch Boudewijn zouden ooit openlijk praten over hun gedeeld verdriet, maar zullen als koningspaar een grote sociale betrokkenheid en aandacht voor kinderen aan de dag leggen. In 1955 publiceerde de koningin een boek met kinderverhalen, De Twaalf wonderlijke sprookjes van koningin Fabiola. Eén van de attracties in De Efteling, De Indische Waterlelies, is op een verhaal uit dat boek gebaseerd.

Opvoeding van Filip, Laurent en Astrid

Fabiola zal zich ook intensief bezig houden met de opvoeding van de kinderen van Albert en Paola. Door de huwelijksproblemen tussen de broer van Boudewijn en zijn frivole Italiaanse vrouw worden de kinderen Filip, Laurent en Astrid aan hun lot over gelaten. Tussen Fabiola en Astrid zullen de relaties nooit hartelijk zijn.

Fabiola zal ook in het openbare leven erefuncties bekleden in tal van organisaties die zich bekommeren om kinderen en sociaal zwakkeren, zoals Unicef, de Koning Boudewijnstichting of de Damiaanactie. Haar liefde voor cultuur uit zich in haar inzet binnen de Koningin Elisabethwedstrijd of de Werelddag Poëzie en Kind.

Ophef rond erfenis

Na de dood van Boudewijn in 1993 trekt Fabiola zich terug uit het publieke leven. Een aantal schandalen zullen haar echter achtervolgen. Zo kwam de koningin in opspraak nadat ze in Opgrimbie een klooster financierde in natuurgebied. En in 2013 ontstond ophef rond haar fonds Fons Pereos, via dewelke ze haar fortuin aan katholieke erfgenamen wilde nalaten zonder dat zij daar de volle erfrechten op zouden moeten betalen. Het schandaal noopte de regering Di Rupo ertoe de dotatie voor de koningin te verlagen.

Ongetwijfeld zal de koningin ook herinnerd worden om de iconische foto met de appel. Nadat ze in 2009 doodsbedreigingen had ontvangen -iemand dreigde haar met een kruisboog te doden- haalde Fabiola op het militair défilé van 21 juli een appel tevoorschijn. De ascetische koningin had ook humor.