Regering riskeert in twee jaar tot 5 miljard extra besparingen
Luc Coene, goeverneur van de Nationale Bank. Foto: BELGA
De regering riskeert in 2015 tot 1,5 miljard extra te moeten besparen en in 2016 nog eens tot 3,5 miljard door de tegenvallende economische groei. Wellicht zal Europa op korte termijn begrip tonen. 'De regering denkt niet meteen aan extra besparingen', zegt minister van Financiën Van Overtveldt.

In 2014 zal het Bruto Binnenlands Product (bbp) met 1 procent aangroeien in plaats van de in juni verwachte 1,3 procent. Voor 2015 verwacht de Nationale Bank een groei van 0,9 procent, beduidend minder dan de vooropgestelde groei van 1,6 procent. Voor 2016 wordt een groei verwacht 1,4 procent, eveneens minder dan de eerder geanticipeerde groei van 1,7 procent.

Ook de overheidsbestedingen in België (-0,1 procentpunt) en de particuliere consumptie (-0,3 procentpunt) zouden lager uitvallen, als gevolg van de regeringsmaatregelen.

Begrotingsdoelstellingen bijschaven

Dat betekent dat de nominale begrotingsdoelstellingen bijgeschaafd zullen moeten worden als we aan de normen van de Europese Unie willen voldoen. Reeds dit jaar zou het begrotingstekort uittoornen boven de door Europa vereiste grens van 3 procent (3,2 procent). In 2015 wordt dat -2,5 procent en in 2016 -2,1 procent. 

In 2014 ontving de schatkist beduidend minder inkomsten uit de financiële sector. De twee volgende jaren zullen de indexsprong en loonmatiging negatieve gevolgen hebben voor de fiscale inkomsten.

In 2015 zou de regering 1,5 miljard euro extra moeten besparen bovenop wat eerder aangekondigd was, wil ze de doelstellingen uit de ontwerpbegroting halen. In 2016 zou er zelfs tot 3,5 miljard euro bespaard moeten worden.

Schuldgraad

Ook de schuldgraad van België zou de volgende jaren verder toenemen, tot 107 procent van het bbp in 2015. 'Dit is anders in de rest van Europa. Het verschil tussen België en het eurogebied zal weer toenemen, nadat het de afgelopen twintig jaar verkleinde.'

'Regering denkt nu nog niet aan extra besparingen'

Het is wel onzeker of de regering effectief voor een totaal van 5 miljard zal moeten besparen. De grote verwachting is dat de begrotingsdoelstellingen nu bijgesteld zullen worden nu de economie op een versnelling lager draait.

Dat blijkt ook uit uit een reactie van het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. 'Op dit moment denken we nog niet aan bijkomende besparingen. De Europese Commissie legt steeds meer de nadruk op de verbetering van het structureel saldo, en op dat vlak doen we het niet zo slecht. Daar kunnen we ons aan optrekken. Deze cijfers tonen vooral aan dat we de herstelmaatregelen die we hebben genomen, het best zo snel mogelijk uitvoeren.'

De gouverneur van de NBB verklaart de neerwaartse bijstelling onder meer door de onvoorziene geopolitieke spanningen met Rusland en de tegenvallende internationale conjunctuur. Ook Duitsland en Frankrijk stelden hun economische groeiverwachtingen naar beneden bij. 'In onze cijfers is hiermee rekening gehouden', klonk het.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig