Bart De Wever: ‘Er is geen alternatief, deze regering moet lukken’

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever trok donderdagavond op een congres van werkgeversorganisatie Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland van leer tegen de weerstand die de regering ondervindt bij haar hervormingsplannen. ‘Er moet 11 miljard bespaard worden. Het begrotingstekort flirt met de grens van 3 procent. We staan voor de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog’, zei hij.

Eerst kreeg de politieke oppositie ervan langs van de Antwerpse burgervader. ‘Ik word er horendol van dat de oppositie blijkbaar altijd al een pasklaar antwoord had op problemen zoals over het budget, de loonkost of de opwarming van de aarde. Blijkbaar waren er slechts enkele pijnloze hervormingen nodig.’

De Wever wijst op grote uitdagingen met 11 miljard euro besparingen, de hoge faillissementsgraad en een negatieve handelsbalans. ‘We moeten terugkeren naar de realiteit. We staan voor de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze regering is tegen die achtergrond gevormd en zij moet lukken. Er is geen alternatief, tenzij het Franse, met een economie die de dieperik ingaat en een bevolking die verarmt.’

De Wever trok van leer tegen de sociale oppositie die de regering de afgelopen maanden en weken krijgt, waar hij herinnert aan de recente stakingsacties: ‘We zagen de opgestoken vinger van de syndicaten, met op kop de voormalige kabinetschef van de voormalige premier, die zich solidair kwam verklaren met deze stakers. Ik hoop dat dat soort beelden tot de vage herinneringen behoort van 2019’. Samen met de vakbonden kreeg ook ‘de meeste media’ ervan langs. ‘Zij schilderen mij af als een sociaal-economische sadist, die de mensen pijn wil doen.’

In de zaal zat ook premier Charles Michel, voor wie hij een boodschap had: ‘Er breekt een unieke periode aan met vijf jaar zonder verkiezingen. U hebt de ambitie een ommekeer te brengen waar we later de vruchten van kunnen plukken. Ik wens u veel volharding en goeie moed, maar u zal die nodig hebben.’

De Wever stelde het deficit weg te willen werken door ‘enkel en alleen’ te snoeien in de uitgaven, door de lasten te doen dalen voor zowel werkgever als werknemer “met een echte taxshift en een echte indexsprong’. Ook moet voor hem ‘eindelijk de pensioenhervorming ingezet worden die de impliciete schuld vermindert’. De Wever benadrukt tegelijkertijd de noodzaak van sociale correcties. Hij noemt als voorbeeld de 100 procent van de welvaartsenveloppe die de regering nu toekent. ‘Dat was onder de vorige regering nooit het geval’.

‘Deze regering is sociaal’

Premier Charles Michel was ook te gast op de bijeenkomst en ook hij verdedigde zich tegen de kritiek op de regeringsplannen: 'Dit gaat ten koste van de armste mensen, zeggen sommigen. Ik wil dat voor eens en altijd formeel ontkennen. Deze regering is sociaal omdat we maximaal werk willen creëren. We gaan het toenemende tekort van de sociale zekerheid afremmen en een federaal meerjarenplan voor armoedebestrijding doorvoeren.'

Zoals De Wever stelde hij dat deze plannen de enige manier zijn om door te kunnen gaan.