Helft van Belgische werknemers kampt met overgewicht
Foto: Photo News

51 procent van de Belgische werknemers heeft een te hoge body mass index (BMI). Bovendien nam de gemiddelde BMI de voorbije twintig jaar toe: van 24,6 (een gezond gewicht) naar 25,8 (overgewicht) in 2013. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in ons land.

In 2013 registreerde IDEWE van 237.925 werknemers (112.386 vrouwen en 125.539 mannen) de lengte en het gewicht. Op basis daarvan werd de gemiddelde BMI berekend. DIE wordt berekend door iemands gewicht (in kilogram) te delen door zijn gekwadrateerde lengte (in meter).

IDEWE noemt de resultaten onrustwekkend: 34 procent van de onderzochte werknemers kampt met overgewicht (BMI van 25 tot 29,9) en 17 procent is obees (BMI hoger dan 30). Dat betekent dat meer dan de helft van alle Belgische werknemers gewichtsproblemen heeft. Resultaten die niet te verwaarlozen zijn, want overgewicht heeft nadelige effecten op de gezondheid en leidt tot minder productieve werknemers.

Overgewicht komt gemiddeld vaker voor bij mannen (40,5 procent met overgewicht, 17,3 procent obees) dan bij vrouwen (27,6 procent overgewicht en 16,2 procent obees). IDEWE stelde ook opvallende verschillen vast tussen sectoren. Overgewicht en obesitas bij mannen komen het meest voor in het transport (73 procent), overheid (64 procent), bouw (60 procent) en industrie (60 procent). Voor vrouwen zijn dat de overheid (48 procent), zorg (45 procent) en transport (45 procent).

In de voedingssector is het verschil tussen mannen en vrouwen verwaarloosbaar.

Personen met een BMI hoger dan 30 lopen meer risico op hart- en vaatziekten, een te hoge bloeddruk, diabetes en slaapapneu. Er is ook een duidelijk verband aangetoond tussen enerzijds obesitas en anderzijds absenteïsme en een verminderde productiviteit.

In het belang van werknemers én werkgevers pleit het dienstenbedrijf voor meer preventie en gezondheidspromotie op het werk.