Waarom de klimaattop in Peru wel belangrijk is
Peruvianen branden op de vooravond van de start van de klimaattop een kaars op de goede afloop. Foto: AP

Vandaag start de twintigste klimaatconferentie van de Verenigde Naties in het Peruviaanse Lima. Het werk op deze klimaattop zal de basis vormen voor het klimaatakkoord dat volgend jaar bereikt moet worden in Parijs. ‘Zonder goed resultaat in Lima, komt dat akkoord er niet.’

Tot 12 december zitten vertegenwoordigers van 195 landen in de Peruviaanse hoofdstad Lima bijeen om te onderhandelen over maatregelen die de klimaatverandering moeten tegengaan. Daarbij wordt enerzijds gefocust op de voorbereiding van de volgende VN-klimaattop in Parijs, anderzijds worden afspraken gemaakt voor ingrepen op korte termijn.

In Parijs moet volgend jaar een ambitieus klimaatakkoord tot stand komen dat vanaf 2020 vooral de uitstoot van broeikasgassen moet tegengaan. De top in Peru zal al een goede indicatie zijn voor de inspanningen die de lidstaten doen, zowel op het vlak van uitstoot van broeikasgassen als wat betreft hun financiële bijdrage tot het Klimaatfonds.

‘Grootste werk moet nu gebeuren’

Over die eerste afspraak rond engagementen zal in Lima een ontwerptekst gemaakt worden. Daarin zal ook moeten beslist worden of er in het uiteindelijke klimaatakkoord met bindende doelstellingen zal gewerkt worden. ‘Hoe beter de onderhandelingen in Lima verlopen, hoe ambitieuzer en efficiënter het nieuwe akkoord zal zijn’, klinkt het bij 11.11.11. ‘Zonder goed resultaat in Lima, komt er geen cruciaal klimaatakkoord in Parijs 2015.’

‘Het grootste deel van het werk moet nu gebeuren’, onderstreept ook Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). ‘In Parijs moeten dan nog de eindonderhandelingen en de feestelijke ondertekening plaatsvinden.’

Maatregelen op korte termijn

Uiteraard kan niet tot 2020 gewacht worden met extra maatregelen. Aangezien de gemaakte afspraken niet lijken te volstaan om de stijging van de temperatuur tot minder dan 2 graden Celsius te beperken, wordt in Lima bekeken welke bijkomende inspanningen geleverd moeten worden.

Een hoop Bekende Vlamingen, met Tom Lenaerts op kop, hebben zich achter een actie van VZW Klimaatzaak geschaard om het belang van snelle en verregaande klimaatingrepen te benadrukken. In een open brief richten ze zich tot de Belgische politici: ‘De snelheid en de schaal waarop we naar een duurzame economie overschakelen, is onvoldoende. Weet u wat een opwarming van de aarde met 2, 4 of 6 graden betekent?’