Bijna 20.000 lerende Nederlanders steken grens over
Foto: BELGA
De kostprijs van het aantal Nederlanders dat in Vlaanderen onderwijs komt volgen, beloopt 134 miljoen. ‘Hierover moet gepraat kunnen worden’, vindt de N-VA.

Het aantal Nederlandse scholieren, studenten en cursisten in Vlaanderen stijgt jaar na jaar. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA) opvroeg bij het departement Onderwijs. Het gaat om Nederlanders die niet in Vlaanderen gedomicilieerd zijn.

De toename doet zich op alle onderwijsniveaus voor. In het basisonderwijs steeg hun aantal in vijf jaar van 2.539 naar 2.780. In het secundair onderwijs van 4.157 in 2009 naar 4.243 leerlingen in 2013. In het hoger onderwijs is de opwaartse trend sterker. Het aantal studenten is in tien jaar van 2.075 (2002-2003) geklommen naar 6.131 in het academiejaar 2012-2013.

De Nederlandse toevloed doet aan Vlaamse kant de vraag rijzen naar het kostenplaatje. De N-VA komt uit op ongeveer 134 miljoen euro die jaarlijks gaat naar Nederlandse leerlingen, studenten en cursisten volwassenenonderwijs. Dat bedrag is netto, de bijna 3.000 Belgen die in Nederland schoollopen, zijn ervan afgetrokken.

Wil de N-VA eerstdaags een factuur over de grens sturen? ‘Absoluut niet, wij vinden een wisselwerking met Nederland een meerwaarde’, zegt Koen Daniëls. ‘De Nederlandse studenten die terugkeren, zullen een beetje als Vlaamse ambassadeur optreden. Maar de wederkerigheid moet wel bewaakt worden. Nederland bespaart op de Open Universiteit en de Nederlandse Taalunie, waarover het verdragen heeft met Vlaanderen. Ook op zijn Nederlandstalige scholen in het buitenland, waar ook veel Vlamingen schoollopen. Daar moet over gepraat kunnen worden. De zaken zijn door deze cijfers geobjectiveerd.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig