Louis Ide (N-VA) verlaat Europees Parlement
Foto: BELGA

Als hij op 13 december door de partijraad van N-VA verkozen wordt als de nieuwe algemeen secretaris van zijn partij, keert Europees Parlementslid Louis Ide terug naar de Belgische politiek en verlaat hij dus het Europese niveau. Dat schrijft de Artsenkrant donderdag. Ide is arts.

Met vier verkozenen vormt de N-VA sinds de verkiezingen van 25 mei de grootste Belgische fractie in het Europees Parlement. Na Johan Van Overtveldt, die minister van Financiën is geworden, is Louis Ide de tweede N-VA’er die het Parlement verlaat. Hij zal worden opgevolgd door de Oost-Vlaamse juriste Anneleen Van Bossuyt.

In de Artsenkrant legt Ide uit dat de N-VA - 'de volkspartij van Vlaanderen' - verder uitgebouwd moet worden en dat hij daar zijn steentje toe wil bijdragen. 'Ik kan meer betekenen voor de partij als ik terugkom op het nationale plan. Dat is mijn missie.' Tussen 2004 en 2007 was Ide al ondervoorzitter van de N-VA. Tot aan de jongste verkiezingen zat hij in de Senaat.

Op 13 december kiest de N-VA-partijraad een nieuw partijbestuur, waaronder twee ondervoorzitters en een algemeen secretaris. Voorzitter Bart De Wever werd op 15 november verkozen voor een nieuw mandaat aan het hoofd van de partij.