Vlaamse Liga tegen Kanker wordt Kom op tegen Kanker

De Vlaamse Liga tegen Kanker zet de strijd voort onder de vlag ‘Kom op tegen Kanker’. De naamswijziging moet voor meer duidelijkheid en transparantie zorgen over de werking van de organisatie, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, naar aanleiding van het 25-jarige bestaan van de non-profitorganisatie donderdag. Het samenvoegen van beide diensten gaat bovendien gepaard met een nieuw opgefriste huisstijl, al blijft het bloemetje als logo wel behouden.

Dat de Vlaamse Liga tegen Kanker onder de vlag van ‘Kom op tegen Kanker’ terechtkomt, is geen verrassing. Beide departementen maakten al deel uit van dezelfde organisatie. ‘We plaatsen nu het departement dat de inkomsten binnenhaalt en het departement dat deze inkomsten besteedt onder één merk. Dat heeft het voordeel van de duidelijkheid en het is transparanter. Bovendien wordt het verschil met de Stichting tegen Kanker zo duidelijker’, zegt Michils.

De algemeen directeur ziet na 25 jaar nog steeds nieuwe strijdpunten voor Kom op tegen Kanker. ‘De overlevingskans van mensen met kanker bedraagt 65 procent. Kanker wordt dus een chronische ziekte, wat betekent dat er nood is aan andere behoeftes zoals meer thuisverpleging. Zo streven we naar een vermaatschappelijking van de zorg’, zegt Michils, die ook wijst op het probleem van werk vinden of hervatten na een kankerbehandeling. Maar wetenschappelijk onderzoek blijft eveneens belangrijk. ‘Ons budget voor onderzoek zal zelfs bijna verdubbelen tot 8,5 miljoen euro.’

Tot slot gaat Kom op tegen Kanker ijveren voor een beter op elkaar afgestemd ziekenhuisnetwerk. ‘Het ziekenhuislandschap moet evolueren naar een betere taakverdeling met expertisecentra voor de behandeling van de kanker, en de voor- en nazorg in de lokale ziekenhuizen. Dat elk ziekenhuis momenteel elke behandeling kan uitvoeren, is zowel financieel als kwalitatief niet vol te houden. Wij juichen het dan ook toe dat minister Maggie De Block dit in haar beleidsnota heeft opgenomen’, besluit Michils.