Sociaal overleg al gestrand
Foto: Bart Dewaele

Het prille overleg tussen vakbonden en werkgevers lijkt gisteravond alweer beëindigd.

Na een overlegronde op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) woensdagavond was te horen dat de kans op een unaniem advies van de sociale partners nihil is. De overlegronde bij Peeters kwam er na een eerste bijeenkomst van de experts van vakbonden en werkgevers dinsdagmiddag. De conclusie was dat ze allebei vragende partij waren om van de minister van Werk te vernemen hoe groot of hoe klein de marge is om de regeringsvoorstellen bij te sturen.

Wat de inhoud betreft, hebben de bonden dinsdag aan de werkgevers meteen duidelijk gemaakt dat ze een gemeenschappelijk advies aan de regering alleen zien zitten als daarin aangegeven wordt dat de huidige maatregelen veel te ver gaan.

Na afloop van het overleg bij Peeters was in het vakbondskamp te horen dat verder onderhandelen weinig zin heeft als het niet verder mag gaan dan het verplaatsen van enkele punten en komma’s en afspraken over overgangsbepalingen. De sociale partners hebben alvast geen nieuwe afspraak meer gemaakt.