Talenknobbel vertraagt manifestatie ziekte

Wat als tweetaligen gewapend zijn tegen Alzheimer?

Mensen die actief tweetalig zijn, krijgen de ziekte van Alzheimer met vierenhalf jaar vertraging. Dat blijkt uit onderzoek in twee Vlaamse universitaire ziekenhuizen.

Twee talen houden de aftakeling tegen.
Twee talen houden de aftakeling tegen. Michiel Hendryckx

Het Brusselse ketje dat soepel switcht tussen het Frans en zijn Brusselse dialect. De Gentenaar die thuis Frans spreekt, maar Nederlands op school of op het werk. Ze zijn niet alleen te benijden wegens ...