Dossier ongehoorzame priester doorgegeven aan federaal parket
De Gentse bisschop Luc Van Looy Foto: Frederiek Vande Velde

Het Gentse bisdom heeft het dossier van Omer V., de gepensioneerde priester die in de jaren 80 kinderen heeft misbruikt in Congo en nu een vzw heeft voor weeskinderen in Rwanda, doorgegeven aan de congregatie van de geloofsleer en het federaal parket. Dat laat het bisdom weten in een reactie op het bericht in De Standaard over de priester.

Omer V. is ook zowel mondeling als per aangetekend schrijven verboden om nog langer actief te zijn in de betrokken vzw en om nog naar Afrika te reizen. Aan de bisschop heeft hij schriftelijk gemeld dat hij dat verbod zou respecteren. Het bisdom moest echter vaststellen dat hij daar toch niet is op ingegaan.

Het bisdom wijst er in het communiqué nog op dat 'de middelen van een bisschop niet onuitputbaar zijn ten aanzien van een priester die gepensioneerd is en over al zijn burgerrechten beschikt. Het formeel verbod van de bisschop rust op zijn gezag als kerkelijk overste'.

Omdat het bisdom merkte dat Omer V. niet inging op het verbod, is er nogmaals een formeel verbod per aangetekend schrijven verstuurd. Daarnaast is ook de congregatie van de geloofsleer gevraagd naar de stand van zaken in het dossier, is de vzw formeel gevraagd de oud-priester te weren en zijn ook de kerkelijke oversten in Rwanda geïnformeerd.

De gepensioneerde priester Omer V. misbruikte als leraar aan het Klein Seminarie van het bisdom Kolwezi in Congo meerdere jongens. Na zijn terugkeer uit Congo misbruikte hij als pastoor van Sint-Amandsberg ook een minderjarig meisje. Hij werd toen op pensioen gesteld, maar legde zich vanaf dan volledig toe op zijn vzw voor weeskinderen in Kigali, die hij al in 1996 had opgericht.