De Brugse priester die genoemd wordt in een zaak rond seksueel misbruik en in Brazilië werkzaam was, is terug in België. Hij beantwoordt daarmee de vraag van bisschop Jozef De Kesel. Dat zei het bisdom maandagavond.

Vorige week riep monseigneur De Kesel de betrokken priester een tweede keer terug. Dat was al eens gebeurd in 2011, toen er twee klachten over misbruik in de jaren tachtig waren binnen gelopen. Justitie liet de priester gaan omdat de feiten verjaard waren. Na nog een verhoor door De Kesel, besliste het bisdom de priester terug te laten keren naar Brazilië. De autoriteiten daar werden wel ingelicht.

“De betrokken priester is al teruggekeerd naar België. De bisschop heeft hem een preventieve schorsing opgelegd. Deze maatregel blijft van kracht zolang het onderzoek door het diocesaan opvangpunt voor klachten seksueel misbruik loopt”, zei het bisdom.