Naar schatting 1.200 vakbondsafgevaardigden hebben maandag meegelopen in een rouwstoet in Hasselt. Aan de Limburgse partijsecretariaten van Open VLD, CD&V en N-VA gaven ze een doodskist af, waarmee ze symbolisch de sociale welvaart ten grave hebben gedragen. Hoewel beperkt, zijn er hier en daar toch wat schermutselingen geweest in de provincie.

Alle vakbondsafgevaardigden die maandagochtend de acht afgesproken kruispunten een tijdje bezet hielden, zakten tegen 10.00 uur af naar Hasselt. Daar stapten ze mee in een symbolische rouwstoet, waarmee de afbraak van de sociale welvaart op de korrel werd genomen.

Aan de partijsecretariaten van de drie Vlaamse fracties in de meerderheid, werd een doodskist afgegeven. Het verkeer ondervond enige hinder. De politie was prominent aanwezig, en had ook manschappen in burger ingezet.

Op een aantal locaties werd door de afwezigheid van de vrijgestelde syndicalisten, door vertegenwoordigers van lokale bedrijven van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat keet te schoppen. Zo werden er wel degelijk mensen verboden om het industrieterrein of hun bedrijf te betreden.

Dat was onder meer zo bij Bandag (Dilsen-Stokkem) en Rajapack (Tongeren). Ook in Genk (Transportlaan) en Houthalen (Centrum-Zuid) werden werkwilligen een tijd lang de toegang ontzegd.

Rond de middag was alles opnieuw rustig.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in