Hoger onderwijs kan controle van zich afschudden
Foto: BELGA

Universiteiten en hogescholen die aantonen dat ze zelf hun kwaliteit kunnen waarborgen, worden verlost van de veelbesproken ‘visitaties’. ‘Maar het is geen carte blanche’, staat te lezen in de ochtendeditie van De Standaard.

Een universiteit of hogeschool die aantoont dat zij zelf de kwaliteit kan waarborgen, hoeft geen controlebezoeken door externe experts (‘visitaties’) meer te ondergaan. De minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), de onderwijsadministratie, de instellingen, de studenten en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bereikten daarover een akkoord.

De discussie kwam deze zomer in een stroomversnelling toen de Leuvense rector Rik Torfs verklaarde dat, als er bespaard moest worden, daar meer autonomie en minder controle tegenover moest staan.

Vandaag worden opleidingen afzonderlijk aan een kwaliteitstoets onderworpen. Er staat nu een instellingsreview op stapel, een doorlichting van het hele instituut. Parallel daarmee zullen proefprojecten rond interne kwaliteitsbewaking worden opgezet. Voor de instellingen die daarvoor kiezen, worden de visitaties opgeschort. Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals nieuwe opleidingen of opleidingen in samenwerking met buitenlandse instellingen.

Zodra de instellingsaccreditatie op zak is en de universiteit of hogeschool een systeem van interne kwaliteitscontrole heeft, hoeven er geen visitaties meer. Dat zou na 2020 een feit zijn. De NVAO benadrukt dat dit ‘onder voorwaarden’ gebeurt. ‘Ze krijgen geen carte blanche,’ zegt Ann Demeulemeester, de vicevoorzitter van de NVAO.

De studenten hebben het akkoord mee onderschreven, maar blijven op hun hoede. ‘Aan de kwaliteit mag niet worden getornd. Wij zullen erop toezien dat er voldoende extern toezicht is op de interne kwaliteitszorg,’ zegt Bram Roelant, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten.

Het akkoord moet wel nog door de Vlaamse regering en het parlement goedgekeurd worden.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in