Boete voor sociale huurders die geen Nederlands spreken
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans . Foto: Belga
Voor Vlaams minister van Wonen en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) moeten kandidaat-huurders van een sociale woning in de toekomst kunnen bewijzen dat ze een mondje Nederlands spreken. Louter de bereidheid tonen om de taal te leren zal niet meer volstaan, zei Homans zondag in De Zevende Dag.

Om in aanmerking te komen voor een sociale woning gelden verschillende voorwaarden. ‘Eén van de voorwaarden is nu dat je de bereidheid moet tonen om Nederlands te leren. Maar daar stopt het ook. Daar is geen resultaat aan gekoppeld. We gaan nu van een inspanningsverbintenis naar een resultaatsverbintenis’, zei Homans.

De minister ontkent dat het de bedoeling is om mensen uit een sociale woning te zetten of om de toegang tot een sociale woning te weigeren omwille van het feit dat hij of zij geen Nederlands kent. ‘Dat druist ook in tegen de grondwet. Maar ik vind wel dat als wij als gemeenschap een sociale woning ter beschikking stellen, dat wij ook iets kunnen terugvragen. Dat is een verhaal van rechten en plichten.'

Bij hardnekkige weigering kan de boete oplopen tot 5.000 euro. De verplichting geldt voor iedereen, ook voor Franstaligen die een sociale woning huren. De enige uitzondering is voor analfabeten of mensen die er medisch niet toe in staat zijn.

‘Als mensen elkaar begrijpen helpt dat om de leefbaarheid te vergroten’, zegt Homans. ‘Ik verwacht ook niet dat de mensen een boek van Hugo Claus kunnen lezen. Ik verwacht gewoon dat ze de buren kunnen vragen op welke dag ze de vuilzak moeten buitenzetten.’ 
Het Huis van het Nederlands zal bepalen of iemand voldoende Nederlands kent.

Homans kondigde ook aan af te stappen van levenslange huurcontracten en met tijdelijke contracten te gaan werken. 'Het is niet normaal dat 8,5 procent van de sociale woningen worden bewoond door mensen die te veel verdienen. Het is belangrijk dat de mensen die het wel echt nodig hebben, aan de beurt komen.'

Homans zet berichtgeving over dakisolatie recht

Homans beklemtoonde in De Zevende Dag nogmaals dat niemand uit zijn woning gezet wordt als de dakisolatie te wensen overlaat. Eerder deze week schreef Het Laatste Nieuws dat de huiseigenaars van zowat 400.000 Vlaamse woningen nog vijf jaar de tijd krijgen om hun dak te isoleren. Is dat niet gebeurd voor 2020, dan dreigen die huizen onbewoonbaar of ongeschikt te worden verklaard. Hetzelfde lot zou een derde van de sociale woningen te wachten staan. De informatie kwam van Open VLD-parlementslid Mercedes Van Volcem.

Homans herhaalt zondag in De Zevende Dag dat niemand uit zijn woning gezet wordt als de dakisolatie niet aan de vereiste energienormen voldoet. Ze wees op het verschil tussen de ‘onbewoonbaarheid’ en de ‘ongeschiktheid’ van een woning. ‘Daar was de afgelopen week nogal wat verwarring rond ontstaan’, aldus de minister.

‘Onbewoonbaar gaat over echte veiligheidsmaatregelen. Dan mag je er echt niet meer in wonen. Onder mee omwille van de brandveiligheid. Ongeschiktheid is een systeem van strafpunten die je krijgt, onder andere ook als je niet in orde bent met de dakisolatie. Maar je gaat nooit uit je woning gezet worden: noch als eigenaar, noch als huurder.’

Hoewel niemand uit zijn woning wordt gezet in het geval van een gebrekkige dakisolatie, is het wel mogelijk dat er geen nieuw huurcontract kan worden afgesloten als de eigenaar weigert aan de dakisolatienormen te voldoen. ‘Maar niemand wordt dus uit zijn woning gezet’, herhaalde Homans.

Homans was blij dat ze de kans kreeg om dit misverstand recht te zetten. Ze refereerde hiermee aan de vele reacties van bezorgde burgers die vrezen dat ze in 2020 geen dak meer boven hun hoofd meer zullen hebben. ‘Dat is niet de bedoeling’, zei Homans.