SP.A: ‘Vrij vernietigend, rekeningen kloppen niet’
Karin Temmerman Foto: Photo News

Voor SP.A-Kamerfractieleidster Karin Termmerman is de algemene teneur van het rapport van het Rekenhof over de ontwerpbegroting 2015 van de federale regering ‘vrij vernietigend’. ‘Om de eenvoudige reden dat de rekeningen niet kloppen.’

‘Het huiswerk gaat opnieuw gemaakt moeten worden’, zegt Temmerman, voor de begroting die nog ingediend moet worden bij het parlement. Enerzijds zegt het Rekenhof dat de ramingen niet verantwoord worden, anderzijds zijn er vragen bij sommige uitgaven omdat ze te laag zijn, klinkt het. Ook het feit dat ramingen van de regering niet overeenkomen met die van de administratie, kan op geen begrip rekenen bij de Vlaamse socialisten.

Bijzonder kwalijk is volgens Temmerman dat bij de inschatting van kosten en opbrengsten zoals die van de indexsprong, ‘er niet eens een berekening tegenover staat’. ‘Waar halen zij dat geld?’ aldus Temmerman. ‘Voor de indexsprong zegt het Rekenhof dat de gevolgen op de begroting niet te achterhalen zijn.’ Ook merkt ze op dat veel middelen uit de algemene provisie gehaald worden.

De financiële plannen voor Justitie en Defensie stroken niet met de noden, klinkt het nog. Bij justitie is het “zeer flagrant” dat de middelen voor gerechtskosten ingeschreven voor 2015 lager liggen dan de geraamde betalingsachterstand in 2014. De socialiste vraag zich af hoe die achterstand weggewerkt zal worden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig