Rekenhof ziet te veel onduidelijkheden in ontwerpbegroting Michel
Foto: Photo News

Het Rekenhof stelt een resem vragen bij de ontwerpbegroting 2015 van de federale regering van premier Charles Michel (MR). Vaak is er te weinig informatie om de regeringsplannen en de geschatte inkomsten te toetsen. Dat blijkt uit het rapport van het Rekenhof over de begrotingsplannen dat zaterdag verspreid raakte.

Volgens het Rekenhof wordt bij tal van de departementen te weinig geld voorzien voor geplande uitgaven. Zo worden vooral bij de besparingen bij Defensie vraagtekens geplaatst, zoals vandaag al in De Standaard gemeld werd. Sommige maatregelen zijn volgens het Rekenhof te weinig toegelicht. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk waar de bijkomende 75 miljoen euro uit de strijd tegen fiscale fraude gehaald wordt.

Anderzijds rekent de regering bijvoorbeeld op 30 miljoen euro uit de zogenaamde ‘rechtzettingen van de aanslag op geheime commissielonen’. Maar de FOD Financiën verwacht hier echter een meerkost van 113 miljoen euro, merkt het Rekenhof op. De regering schroeft immers de door de ondernemerswereld gehekelde ‘monsterboete’ van 309 procent terug. Die plannen maken volgens het Rekenhof ‘in essentie’ het nieuwe regime minder streng, waardoor een toename van de ontvangsten ‘weinig aannemelijk is’.

Maatregelen inzake de ‘bijdrage van de financiële sector’ moeten 100 miljoen opleveren, maar de FOD raamt dit maar op 10 miljoen euro - deze minderinkomsten worden wel volledig gecompenseerd door andere meerontvangsten, bijvoorbeeld uit de hervorming van de liquidatieboni.

De impact en verwachte inkomsten of kosten van enkele belangrijke niet-fiscale maatregelen van de nieuwe regering kunnen niet nagegaan worden, bijvoorbeeld de kost van het effect van de indexsprong en de sociale begeleiding van de indexsprong. ‘Op basis van de verkregen informatie is het Rekenhof niet in staat om de budgettaire impact van deze maatregelen te beoordelen.’ Dit geldt ook voor andere maatregelen, bijvoorbeeld de verhoging van de accijnzen op tabak.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig