Gert Peersman, professor UGent

Concurrentiehandicap opgelost en meer rechtvaardigheid

Meer rechtvaardigheid door lasten te verschuiven van arbeid naar kapitaal én het wegwerken van de concurrentiehandicap. Dat beoogt ‘het model-Peersman’.

Gert Peersman.
Gert Peersman. fd

De Gentse econoom Gert Peersman heeft een tweeledige tax shift opgesteld. De eerste tax shift moet de concurrentiehandicap wegnemen. Dit door 5 miljard aan werkgeversbijdragen te verschuiven naar btw ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen