Legt staking maandag Antwerpse haven plat?
Foto: AFP
De Antwerpse haven vreest maandag tijdens de eerste provinciale staking de totale stilstand.'Het valt niet uit te sluiten dat wegen geblokkeerd worden of op sommige plaatsen het verkeer maar druppelsgewijze wordt doorgelaten', zegt Dirk Schoeters van de socialistische vakbond ABVV. Hij sluit chaos niet uit.

Het grote probleem zijn die blokkades. Die vormen een gevaar voor de veiligheid bij de chemiebedrijven en olieraffinaderijen. Een van de veiligheidsregels is de erplichting om te allen tijde een minimumbezetting van de productie-installaties te garanderen en te waken over een veilige uitschakeling van de installaties.

De bedrijven maakten afspraken over die minimumbezetting met de vakbonden. Maar ze vrezen dat wegblokkades de werknemers zullen tegenhouden, voor ze zelfs nog maar in de Antwerpse haven aankomen.

Vertegenwoordigers van de havenvakbonden laten niet na te verzekeren dat het ordewoord is gegeven aan de dokwerkers om maandag tijdens de eerste provinciale staking geen wegen en verkeersknooppunten te bezetten. ‘Dat zou niet verstandig zijn na wat er gebeurd is tijdens de nationale betoging van 6 november’, zegt Erik Quisthoudt van de liberale havenvakbond in onze ochtendkrant. Maar of dat een honderd procent waarborg is op het uitblijven van blokkades, is zeer de vraag.

Mobilisering bij supportersverenigingen

'We kunnen niet genoeg herhalen dat we ons distantiëren van vernielingen en geweld, en we zijn ook tevreden dat bevestigd wordt dat het over een beperkt aantal havenarbeiders gaat. Wel is het zo dat het solidariteitsgevoel tussen havenarbeiders leeft. Dit komt wel op een ongelukkig moment op de vooravond van de staking.' Volgens de secretaris is er bovendien al opnieuw sprake van mobilisering bij suppertersverenigingen, tot bij de Nederlandse voetbalclub Feyenoord.

Het aanwervingslokaal voor havenarbeiders bij Cepa, beter bekend als ‘het kot’, zal maandag gesloten zijn. “Op vrijdag zal er niet aangeworven worden voor maandag. Voor shiften op dinsdag zal telefonisch aangeworven kunnen worden', zegt woordvoerder Yann Pauwels. Volgens hem is er ook afgesproken dat de de haven op de Oost-Vlaamse Linkerscheldeoever maandag mee betoogt en niet met de Oost-Vlaamse provinciale stakingsdag.

Alfaport vreest voor vlotte toegankelijkheid

Alfaport, de koepel van Antwerpse havenbedrijven, vreest voor een vlotte toegankelijkheid in de haven. 'De activiteiten zullen op een zeer laag pitje staan, wat te betreuren valt, maar er is vooral redelijk veel bezorgdheid of men ook vrij zal kunnen bewegen in de haven', zegt directeur Stephan Vanfraechem. 'We hopen dat stakingsposten de toegang niet zullen blokkeren voor bijvoorbeeld werkwilligen, maar ook voor mensen die in Seveso-bedrijven een minimumbezetting mee garanderen.'

Naar alle waarschijnlijkheid zal er ook op de Schelde niet veel beweging zijn. 'De loodsen die aangesloten zijn bij de vakbonden staken. De niet aangeslotenen zullen technisch werkloos zijn', zegt Sven Deridder, voorzitter van de Beroepsvereniging van Loodsen, donderdag in onze krant.

Bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening is men er niet van overtuigd dat er veel loodsen zullen staken. 'Ze zullen wellicht geen werk hebben door sluisdeuren die gesloten blijven of mogelijke stakingsposten die toegangswegen afsluiten, enzovoort', zegt administrateur-generaal Jacques D’Havé. Bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen klinkt het dat de concrete hinder maandag duidelijk zal worden.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig