Het aantal meldingen van gevallen van kindermishandeling zal tegen het einde van het jaar tien procent hoger liggen dan in 2013. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg.

Zowel het aantal oproepen op het telefoonnummer 1712 als het aantal meldingen dat de Vertrouwenscentra Kindermishandeling ontvingen, stijgt met een tiende.

Het nummer 1712 werd in maart 2012 gelanceerd en is het meldpunt voor al wie vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. In 2013 kwamen daar 3.248 oproepen binnen, waarvan exact de helft betrekking had op kindermishandeling. Tot eind oktober werden dit jaar al 3.780 oproepen geregistreerd.

Wat de Vertrouwenscentra Kindermishandeling betreft, kwamen daar in 2013 7.827 oproepen binnen. Eind oktober 2014 was er al sprake van 6.291 meldingen. ‘Verwacht kan worden dathet totale aantal oproepen tegen het einde van het jaar tien procent hoger zal liggen dan vorig jaar’, zegt Schryvers.

Volgens Schryvers hebben de lancering van het nummer 1712 en de bijbehorende bekendmakings- en sensibiliseringscampagne over kindermishandeling hun effect niet gemist. ‘Deze cijfers tonen aan dat de bewogenheid en de alertheid van de mensen omtrent de problematiek van geweld, misbruik en kindermishandeling sterk is toegenomen.’

Morgen donderdag is het Dag van de Kinderrechten. Die staat in het teken van de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig