De sociale vrede is teruggekeerd bij de Belgische voetbalbond KBVB. Er is tijdens een verzoeningspoging een akkoord tussen het management en het personeel om vier banen minder te schrappen. Daarnaast kreeg het personeel ook garanties over werkzekerheid in de toekomst. Dat meldt Francis Stevens van het ABVV. Het overleg kaderde in de ontslagen die de voorbije weken op de hoofdzetel van de organisatie te betreuren vielen. In totaal ging het om een tiental ontslagen bij de KBVB zelf, en nog eens zoveel binnen de afdelingen van de provincies. Daarmee is ook de stakingsdreiging verdwenen die het Belgische voetbal lam dreigde te leggen.
Concreet bestaat het akkoord erin dat het aantal ontslagen toch ietwat ingeperkt zal worden. Zo zullen er in de provincies, in de Franstalige en Vlaamse vleugel, slechts 17.3 fulltime equivalente ontslagen vallen, daar waar dat oorspronkelijk 21.6 zou zijn. 'Het gaat om een constructie die gepaard gaat met brugpensioenen en tijdskredieten, maar waar we wel tevreden mee mogen zijn', zegt Stevens. 'Het zal alleen in de provinciale zetels zijn dat de ontslagen beperkt worden. Voor de ontslagen op de hoofdzetel van de voetbalbond konden we niets meer doen.'

Toch kunnen ook die ontslagen mensen rekenen op een extra vergoeding. 'We hebben kunnen regelen dat zij allemaal een anciënniteitsvergoeding krijgen van 125 euro per anciënniteitsjaar. Dit in plaats van de oorspronkelijke 50 euro', zegt Stevens. 'Ten slotte zal de KBVB een werkzekerheidsclausule inbouwen, waardoor ontslagrondes zoals deze in de toekomst zo goed als onmogelijk worden.'

Er komt zo dus geen staking in ons voetbal. Indien de verzoeningspoging woensdagmiddag mislukt was, was dat een stap waarmee de vakbonden eerder al gedreigd hadden. Ook de scheidsrechters verklaarden zich al solidair met de ontslagen werkkrachten op de voetbalbond.

KBVB: 'Dank aan iedereen voor sereen overleg'

'De directie van de voetbalbond en haar vleugels bereikten vandaag een akkoord met de ondernemingsraad en de syndicaten over de personeelsherstructurering', klinkt het bij de KBVB. 'Uiteraard is dit geen aangename dag vermits we afscheid nemen van een aantal collega's. Deze operatie is het gevolg van een lange voorbereiding en is onderdeel van de visie ontwikkeld eind 2011 om de werking van de voetbalbond efficiënter te maken. De genomen beslissingen zijn een uitvoering van keuzes die bekrachtigd werden door de drie Raden van Bestuur (KBVB en de 2 vleugels VFV en ACFF). Ze zijn het logisch gevolg van een hedendaagse manier van werken en een doorgedreven digitalisering.'

De KBVB zegt wel 'opgelucht' te zijn dat het aantal directe afvloeiingen gereduceerd werd van 21.6 naar 17.3 fulltime equivalenten. 'We danken dan ook de ondernemingsraad en vakbonden voor het constructieve overleg', meldt woordvoerder Pierre Cornez. 'In de komende weken zullen we samen het plan op een sociale manier uitvoeren. Samen met alle collega's zullen wij voortwerken aan het verder moderniseren van onze sportorganisatie. Verder zullen we niet ingaan op specifieke details van het plan. Deze zullen met de betrokkenen worden besproken.'

Ook Bob Madou, Business Director van de voetbalbond, reageert opgelucht op Twitter. 'Dank aan iedereen voor sereen en constructief overleg', weet de rechterhand van Steven Martens te vertellen.