Eerste stijging asielcijfers sinds 2011 op komst
Het conflict in Syrië zorgt mee voor een recordaantal asielaanvragen in ons land. Foto: Reuters

Tussen juni en september van dit jaar is het aantal asielaanvragen elke maand gestegen, met september als hoogtepunt. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen.

In de eerste tien maanden van 2014 hebben 14.040 mensen asiel aangevraagd in België. Het aantal asielaanvragen in ons land zat sinds 2011 in een dalende lijn, maar daar lijkt nu een einde aan te komen. De kans is groot dat totaal het aantal asielaanvragen dit jaar voor het eerst sinds 2011 zal stijgen.

De stijging is deels te verklaren door meer aanvragen van mensen uit conflictgebieden. Zo hebben dit jaar al meer dan 400 Oekraïners hun heil gezocht in ons land. Dat zijn er acht keer meer dan in 2013. En door de burgeroorlog in Syrië, vroegen dit jaar al bijna 1.400 Syriërs asiel aan - bijna 60 procent meer dan vorig jaar.

Absolute recordmaand voor asielaanvragen dit jaar was september. Toen vroegen 1.797 mensen asiel aan in ons land, 14 procent meer dan in augustus en een vijfde meer dan het jaar voordien.

De grootste groep vluchtelingen kwam de afgelopen tien maanden uit Afghanistan (1.639 aanvragen). Dat was ook de voorbije drie jaar zo.