Unizo en Gents Milieufront ten strijde tegen het ‘nieuwe Uplace aan de Leie’
Foto: rr

Met het neerleggen van een rouwkrans en de start van een informatiecampagne, verzetten middenstandsorganisatie Unizo en het Gents Milieufront (GMF) zich tegen de bouw- en milieuvergunningsaanvraag van een grote parking aan het toekomstige outletcentrum van The Loop in Gent. The Loop, die ze ‘het nieuwe Uplace aan de Leie’ noemen, wil op termijn tot drie miljoen bezoekers per jaar ontvangen.

Aan Flanders Expo plannen projectontwikkelaar Banimmo en exploitant McArthurGlen een ruim 38.000 vierkante meter groot winkelcentrum, vooral outlet. Verder is ruimte voorzien voor recreatie en kantoren en een parking met ruim 4.000 plaatsen.

‘Dit project is een gevaar voor de commerciële leefbaarheid van het stadscentrum en omliggende gemeenten, een garantie op een verkeersinfarct, problematisch voor de luchtkwaliteit en valt niet te rijmen met de ambitie van Gent als klimaat-neutrale stad’, zeggen actievoerders Steven Geirnaert (GMF) en Wim Geirnaerdt (Unizo). Ze legden woensdag op de site een rouwkrans neer met als boodschap ‘je was een levendige stad met een mobiliteit op mensenmaat’.

Tegenstrijdig

De organisaties wijzen erop dat voor het slagen van het project een vierde rijstrook op de E40 noodzakelijk is. ‘Die is echter niet gepland en er is geen geld voor. Ook voor een volwaardig treinstation op Flanders Expo heeft de NMBS geen geld.’ Ze vinden de ontwikkeling op The Loop tegenstrijdig met het mobiliteits- en parkeerplan in de binnenstad. ‘Op enkele kilometer buiten de stad rolt men de rode loper uit voor de autobezoeker.’

De organisaties dienen een bezwaarschift in tegen de plannen voor de parking en lanceren de website www.rip-the-loop.be. Naast informatie over de gevreesde negatieve effecten kan ook een voorbeeldbezwaarschrift gedownload worden. GMF en Unizo hopen uiteindelijk dat het stadsbestuur de bouwvergunning afwijst, een maatschappelijk debat organiseert en nieuwe krijtlijnen uitzet voor The Loop.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig