SP.A: ‘Toekomstvisie Defensie moet vanuit parlement komen’
SP.A-kamerlid Van der Maelen. Foto: rr

SP.A-Kamerleden Dirk Van der Maelen en Alain Top pleiten voor een duidelijke, gedragen visie op de toekomst van het Belgisch leger. Ze roepen de voorzitter van de commissie Defensie op om samen binnen de Kamer een aantal hoorzittingen te houden.

‘Dit is niet meer in het vlees snijden, maar amputeren. ’ Legerchef Gerard Van Caelenberge lost een waarschuwingsschot over de toekomst van het Belgisch leger. ‘Met de nieuwe besparingsronde, zakken we naar de staart van de Navo.’ Het probleem met Defensie is dat er bij de bevolking geen draagvlak meer bestaat om het te behouden, schrijft Yves Huwart van de legervakbond ACMP woensdag in De Standaard. Van Caelenberge sluit zich aan bij de oproep. ‘Een breder debat lijkt me inderdaad aangewezen.’

En dat debat zou alvast een eerste keer gehouden kunnen worden in het parlement, zo vindt de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken Van der Maelen en zijn partijgenoot Alain Top. Ze willen dat Karolien Grosemans, voorzitster van de commissie Defensie met alle betrokkenen een debat organiseert, om zo te komen tot een heldere strategie’.

‘We besteden elk jaar ongeveer 2,5 miljard euro aan Defensie’, zegt Top. ‘Het is belangrijk dat we die uitgaven doen binnen een duidelijke strategie. We volgen Huwart in zijn vraag om dit kerntakendebat zo breed en grondig mogelijk te voeren.’

‘Wij willen vanuit het parlement dit breed maatschappelijk debat aangaan, met vertegenwoordigers van het legerpersoneel, organisaties uit de civiele samenleving, de industriële wereld, academici en binnen- en buitenlandse specialisten uitnodigen. Via hoorzittingen kan iedereen zijn stem laten horen. Het moet een debat in de diepte worden dat het binnenlands beleid aanpakt, maar ook de link legt naar toekomstige samenwerkingen op Europees vlak’, aldus nog Van der Maelen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig