'Overleg tussen Mayeur en vakbonden geen succes'
Yvan Mayeur, archiefbeeld Foto: photo news

Het overleg tussen de politie, vakbonden en Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) over wat er precies fout liep bij de nationale betoging van 6 november is op niets uitgedraaid. Dat meldt brusselnieuws.be. Jan Jambon vraagt officieel een onderzoek aan naar de bevelen die de politiediensten gekregen hebben.

Deze ochtend vond een vergadering plaats van het Hoog Overlegcomité voor de politiediensten, met vertegenwoordigers van de politie, politievakbonden, Binnenlandse Zaken en Justitie. Dat orgaan besprak wat er is gebeurd in de marge van de nationale betoging in Brussel. Aan het Zuidstation kwam het toen tot schermutselingen tussen de politie en enkele tientallen amokmakers. Daarbij werden auto's en gebouwen beschadigd en raakten tientallen agenten en andere personen gewond.

'Over verschillende zaken kon tijdens de vergadering van het overlegcomité onvoldoende duidelijkheid geschapen worden', zegt Jambon, 'vooral dan met betrekking tot de directieven die aan de politiediensten zijn gegeven'. Zoals bekend ligt de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) binnen zijn korps onder vuur omdat hij hen in de steek zou hebben gelaten tijdens de confrontaties. De uitspraak van Jambon wijst erop dat Mayeur de gemoederen niet bedaard heeft tijdens het overleg. Volgens brusselnieuws.be kwam het tijdens het overleg al snel tot een confrontatie tussen Mayeur en de politievakbonden.

'Gelet op het aantal gewonden en de schade die is toegebracht, niet alleen aan de burgers, maar ook aan politiemensen, is het noodzakelijk dat volledige klaarheid wordt gebracht over wat er op 6 november is gebeurd, in al zijn aspecten, ook in termen van richtlijnen die al dan niet zijn gegeven', zegt Jambon.

Nadat hij het onderzoek eerder al aankondigde, heeft hij de Algemene Inspectie van de politie nu officieel gevraagd een onderzoek in te stellen naar de richtlijnen die de politiediensten gekregen hebben. 'Het is belangrijk om uit dit type van gebeurtenissen alle mogelijke lessen te trekken, om de fysieke integriteit van politiemensen in de uitoefening van hun functies te beschermen en om de veiligheid van alle burgers bij dergelijke evenementen te waarborgen.'
 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig