Er is geen tijd voor kinderen die tijd nodig hebben
De ‘kinderrechtenrap’. Foto: Kinderrechtencommissariaat

Kinderen en jongeren vragen tijd. Tijd voor zichzelf, maar ook tijd om gehoord te worden, en ze verdienen het ook dat volwassenen tijd in hen investeren. Dat besluit het Kinderrechtecommissariaat in zijn jaarverslag dat woensdag voorgesteld werd in het Vlaams Parlement.

Het Kinderrechtencommissariaat kreeg vorig jaar via zijn klachtenlijn een duizendtal signalen en klachten van kinderen, jongeren, ouders of hulpverleners. ‘Uit die signalen konden we afleiden dat kinderen of jongeren die ‘moeilijker’ zijn en dus meer tijd vragen, steeds vaker naar andere voorzieningen worden doorgeschoven of een time-out krijgen’, aldus kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. ‘Dat kan onder meer verklaard worden door een groeiende ‘managementlogica’ in de zorg en in het onderwijs. Leerkrachten en zorgverleners moeten binnen een welomschreven tijd targets bereiken en komen zo onder druk te staan.’

Kinderen en jongeren willen bovendien gehoord worden over zaken die hen aanbelangen. Sinds september 2014 is de Familierechtbank operationeel, die kinderen vanaf 12 jaar een stem moet geven, en het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen bekijkt momenteel hoe de stem van kinderen luider kan doordringen in asielaanvragen. ‘Wij zijn tevreden met die initiatieven, maar vragen aan de overheid om nog meer te investeren, omdat de stem van kinderen en jongeren heel belangrijk is’, aldus nog Vanobbergen.

De kinderrechtencommissaris vraagt de overheden dan ook de stem en het perspectief van kinderen en jongeren een volwaardige plek te geven over belangrijke maatschappelijke thema’s. Hij vraagt bovendien zorg te dragen voor de professionals die met kinderen en jongeren omgaan en op te letten met het toepassen van een managementlogica op zorg en onderwijs.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig