ABN Amro krijgt miljoenenboete voor Fortis-erfenis
Foto: REUTERS

De Nederlandse waakhond ‘Autoriteit Financiële Markten’ (AFM) heeft ABN Amro een boete van 3 miljoen euro opgelegd. De reden daarvoor is dat de bank onvoldoende gegevens heeft bijgehouden over diensten van Fortis Bank (Nederland) aan woningcorporatie Vestia, om toezicht door de AFM mogelijk te maken.

Fortis Bank ging midden 2010 op in ABN AMRO. De toezichthouder stelde woensdag dat de staatsbank, als rechtsopvolger van Fortis, regels van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen heeft overtreden. De boete werd overigens al op 28 augustus van dit jaar uitgedeeld.

Vestia sloot een groot aantal rentederivaten af bij Fortis. Volgens de AFM bedroeg de derivatenportefeuille op een gegeven moment 1,97 miljard euro. Vestia kwam eind 2011 ernstig in de problemen door verliezen op die portefeuille.

Dat ABN AMRO over weinig informatie beschikte, kwam volgens de AFM onder meer doordat telefoongesprekken tussen Fortis en Vestia niet werden opgenomen. De e-mailbox van de belangrijkste contactpersoon binnen Fortis voor Vestia werd evenmin bewaard.

Het basisbedrag van de boete voor de overtreding is 2 miljoen euro. De toezichthouder besloot tot een verhoging met 50 procent vanwege de ‘ernst en de verwijtbaarheid’. Hierbij speelt mee dat voor hoge bedragen rentederivaten zijn afgesloten, die grotendeels waren gefinancierd met belastinggeld. Ook nam de AFM in zijn besluit mee dat ‘Fortis door haar bedrijfsinrichting het risico op overtredingen als deze kennelijk op de koop toe had genomen’.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig