Welzijnssector: ‘Gebruiker zal dupe zijn van besparingen’
Foto: Pol De Wilde - Corelio

De Vlaamse welzijnssector trekt aan de alarmbel over de besparingen die de Vlaamse regering in 2015 wil doorvoeren. ‘We willen geen beleid dat zich laat leiden door een pure besparingslogica met een mensvisie die de sterksten op het voorplan zet’.

De Vlaamse regering mag dan wel van plan zijn om volgend jaar 65 miljoen euro te investeren in Welzijn, tegelijk zal er 247 miljoen euro bespaard worden. Dat bedrag bestaat vooral uit de verhoogde bijdrage voor de zorgverzekering (104 miljoen euro), de niet-indexering van de kinderbijslag (63 miljoen euro) en de hogere ouderbijdragen in de kinderopvang (5,5 miljoen euro).

Volgens het Vlaams Welzijnsverbond en SOM gaat het om ‘zeer ingrijpende maatregelen’ die volgens hen in de eerste plaats gevolgen zullen hebben voor ‘de meest kwetsbare mensen in onze samenleving’. ‘De opeenstapeling van besparingen betekent voor hen een verlies aan kwaliteit van leven’, luidt het in een gezamenlijk persbericht.

Volgens de sectororganisaties betekenen de besparingen dat socialprofitonderneminigen meer zullen moeten doen met minder middelen. Ze vragen zich luidop af of dat wel haalbaar zal zijn en vrezen dat finaal de gebruiker ‘de dupe zal zijn’.

De welzijnsorganisaties zetten zich dus resoluut af tegen het geplande beleid. Dat houdt volgens hen onvoldoende rekening met de meest kwetsbaren. ‘We zullen niet toelaten dat Vlaanderen geruisloos afstevent op een minder zorgzame samenleving waarin de toegang en de kwaliteit van zorg en ondersteuning achteruitgaan’, klinkt het scherp.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig