Oudste parochiekerkje van Zottegem herrijst in park

Egmontkasteel krijgt glorie van weleer terug

De plannen en kostenraming voor de restauratie van het Kasteel van Egmont in Zottegem zijn klaar en goedgekeurd. De totale kostprijs bedraagt 2,415 miljoen euro, waarvan 1,776 miljoen euro wordt gesubsidieerd. Wanneer die subsidies er komen, blijft wel nog de vraag.

Een reconstructietekening van hoe het kasteel van Egmont er vroeger uitzag.
Een reconstructietekening van hoe het kasteel van Egmont er vroeger uitzag. rr

De oudste resten van het kasteel dateren uit de twaalfde eeuw, maar het kwam pas tot volle ontplooiing in de periode dat Graaf van Egmont er resideerde. Dat was in de zestiende eeuw.

‘Het kasteel is volgens ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen