Van Overtveldt onderzoekt afschaffing Zilverfonds
Guy Verhofstadt en Johan Vande Lanotte ten tijde van de regering Verhofstadt I. Foto: Photo News

Een paar jaar geleden moest het onze toekomst nog veilig stellen, maar deze middag heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in de Kamer aangekondigd dat hij zal onderzoeken of het Zilverfonds kan worden opgedoekt. Dat zou 120.000 euro moeten opleveren, berekenden drie N-VA'ers.

Het Zilverfonds was een geesteskind van voormalig minister van Begroting Johan Vande Lanotte. In 2001 moest het een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de regering Verhofstadt worden. Er zouden begrotingsoverschotten in gespaard worden, als reactie op de te verwachten vergrijzing, om onder andere de pensioenen betaalbaar te houden.

Maar er kwam al snel kritiek op het fonds. Er werden steeds minder begrotingsoverschotten geboekt, en het geld dat wel in het Zilverfonds zat, werd onmiddellijk belegd in staatsleningen. Zo werd het door de toenmalige oppositiepartijen CD&V en N-VA steevast een lege doos genoemd.

Toch bleef het Zilverfonds tot nu bestaan. Het had ook een voorzitter met een administratie die jaarlijks een verslag uitbracht. Van Overtveldt gaat nu kijken wat de financiële en budgettaire gevolgen zijn wanneer het Zilverfonds wordt uitgedoofd. 

Hij krijgt al een aanzet van drie partijgenoten die een wetsvoorstel indienden om het Zilverfonds af te schaffen. 'Het Zilverfonds is verworden tot een structuur buiten het uitbrengen van een jaarverslag geen enkele activiteit uitoefent, laat staan enige maatschappelijke meerwaarde heeft', aldus Veerle Wouters, Siegfried Bracke en Daphné Dumery.

Volgens N-VA zou een afschaffing 120.000 euro besparen. Geld dat nu gaat naar de vier personeelsleden belast met de werking van het Zilverfonds, kantoorbenodigdheden, het jaarverslag, een bedrijfsrevisor en zitpenningen voor de raad van bestuur. 'Dit lijkt misschien niet veel, maar vele kleintjes maken een groot', aldus Wouters.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig